Paziņojums par Preiļu novada Attīstības programmas 2017.-2023. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

08.05.2017.

Preiļu novada dome informē, ka 2017. gada 27. aprīļa domes sēdē /protokols Nr.5, 27.§/ tika pieņemts lēmums apstiprināt Preiļu novada Attīstības programmas 2017.-2023. gadam 1. redakciju. Apstiprināto Preiļu novada Attīstības programmas redakciju nodot sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, ievietojot paziņojumu par publiskās apspriešanas uzsākšanu TAPIS /Teritorijas attīstības plānošanas sistēma/ un  www.preili.lv.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz  2017. gada 27. jūnijam. Ar Preiļu novada Attīstības programmas 1. redakciju var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos un www.preili.lv vai uz e-pastiem: dome@preili.lv vai zigmars.erts@preili.lv.

2. sanāksmes, kurā tiks prezentēta izstrādātā Attīstības programmas 1.redakcijas, norises laiks un vieta: 2017. gada 19. jūnijs plkst. 17.00 Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Preiļu novada Attīstības programma 2017.-2023. gadam. 1 redakcija (PDF)

Preiļu novada Attīstības programma 2017.-2023. gadam. 1. redakcija. Stratēģiskā daļa (PDF) 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.