Kārtējo domes un komiteju sēžu grafiks 2017. gada maijā

17.05.2017.

Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

17. maijs

Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde

9:00

17. maijs

Finanšu komitejas sēde

15:00

18. maijs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

15:00

25. maijs

Novada domes sēde

15:00

Pēdējās izmaiņas: 17.05.2017.