Metodiskā diena Ādažos

26.04.2017.

26. aprīlī Preiļu 1. pamatskolas skolotāji Metodiskās dienas ietvaros devās uz Ādažiem. Rīta pusē devāmies uz Ādažu vidusskolu. Skolas direktore Dace Dumpe mūs iepazīstināja ar skolas tapšanas vēsturi, ar skolā piedāvātajām izglītības programmām, kā arī tik lielas skolas plusiem un mīnusiem. Skolā mācās vairāk nekā 1300 skolēni un strādā 107 pedagogi.

Skolas vadība iepazīstināja ar 1. – 4. klašu mācību darbu, ar vidējā posma un vidusskolas posma darba specifiku. Tā kā skolā ir liels skaits skolēnu, tad  1. – 4. klasēs strādā trīs psihologi, trīs speciālie pedagogi un trīs logopēdi. Liels atbalsts skolas kolektīvam ir vidusskolēni, kuri organizē kustību pauzes starpbrīžos, kurās jebkurš skolēns pēc savas vēlmes var piedalīties.  Šo pieredzi varētu mēģināt ieviest jebkura skola.

Tāpat kā mūsu skola, arī Ādažu vidusskola iesaistās dažādos skolas vides labiekārtošanas projektos, eTwinning, Nordplus, Comenius, Erasmus+ projektos. Viesojoties skolā, iepazināmies ar Ādažu skolēnu iespējām piedalīties interešu pulciņos, fakultatīvos. Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

Direktore sniedza ieskatu par skolas un vecāku sadarbības formām.

Ekskursijas laikā pa skolu bija iespēja iepazīt lielo skolas ēku, mācību kabinetu noformējumu un arī mācību līdzekļu nodrošinājumu. Pabijām skolas muzejā, kurš izvietots mazā telpā, jo skolai pietrūkst telpu mācību klasēm, lai varētu izvietot visus tos skolēnus, kuri vēlas mācīties Ādažu skolā. Pašreiz tiek projektēta skolai jauna piebūve ar moderniem un plašiem kabinetiem. Esam pateicīgi Ādažu vidusskolas kolektīvam un skolas administrācijai par to, ka padalījās mums interesējošajos jautājumos un par laipno uzņemšanu.

Atgriežoties mājās, kolēģi secināja, ka pie mums ir labi, moderni aprīkoti kabineti gan ar mācību, gan tehniskajiem līdzekļiem. Mēs varam priecāties un veiksmīgi strādāt, jo arī lielākā attālumā no galvaspilsētas mūsu bērniem ir ļoti labas iespējas iegūt izglītību.

Metodiskās dienas ietvaros apmeklējām Ādažu ražotnes “Ādažu Čipsi” Uzturklasi, uzzinājām, kā top īstie Ādažu čipsi un kā veselīgi našķēties, saglabājot sabalansēta uztura principus. Mēs paši piedalījāmies čipsu gatavošanas darbnīcā. Skolotājiem bija iespēja sajaukt dažādas garšvielas un izveidot savus unikālas garšas čipsus, ar ko pacienāt kolēģus un arī savus ģimenes locekļus mājās. Tā bija laba iespēja skolotājiem papildināt savas audzināmās klases ekskursiju sarakstu ar izglītojošu un izzinošu saturu.

Atpakaļceļā pedagogi apmeklēja kokaudzētavu “Baltezers”. Apmeklējot kokaudzētavu, uzzinājām, ka dekoratīvie augi tiek audzēti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un tiem ir izcilas dekoratīvās īpašības. Bija interesanti konstatēt, ka pie kokaudzētavas ir izveidoti stādījumi, lai apmeklētāji varētu apskatīt dekoratīvos augus jau pieaugušā izmērā, kā arī smelties idejas košumaugu izvietošanā. Dārzus var apskatīt kokaudzētavas darba laikā bez maksas, bet tirdzniecības laukumā apkalpo šajā nozarē zinoši speciālisti.

Atgriežoties mājās secinājām, ka ir nepieciešami pieredzes apmaiņas pasākumi, tie iedvesmo un spēj uzlabot dzīves un darba kvalitāti. Mēs, skolotāji, bijām gandarīti, jo laiks pagāja ātri un saņemtā atgriezeniskā saite pozitīvi uzlādēja mūs visus.

Preiļu 1. pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā A. Dz. Bernāne

Pēdējās izmaiņas: 26.04.2017.