SIA “Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļas paziņojums

02.05.2017.

SIA “Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļa informē, ka tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurās uzstādīti automātiskie siltummezgli, apkuri var atkal pieslēgt, ja ir saņemts mājas vecākā vai 50 % + 1 balss dzīvokļu īpašnieku iesniegums. 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.