Kultūras centra pasākumi maijā

01.05.2017.

1.maijā plkst. 12.00 Aizkalnes TN Senioru  pavasara balle “Satiksimies mēs no jauna atkal Jasmuižā”. Par mūziku gādās duets “La – Li”. Līdzi ņemiet groziņus ar kārumiem, labu garastāvokli un dejotprieku. Pensionāru nokļūšanai paredzēti transporta maršruti: plkst. 11.00 – 11.30 Želvi – Babri – Raudavkas veikals – Rinča M. mājas, plkst. 11.30 – 12.00 Ročāni – Sparāni – Zīmeļi

1. maijā plkst. 16.00 Preiļu KN Latgales atmodas celmlauža  Franča Trasuna piemiņai – Rēzeknes Tautas teātra izrāde D. Čepauskaite „Pupas” /komēdija latgaliešu valodā/. Ieeja – brīva

2. maijā  plkst.17.00 Preiļu KN Preiļu 2. vidusskolas sarīkojums „Par skolas godu”. Ieeja -brīva

3. maijā  pasākums, veltīts 1917. gada Latgales kongresa simtgadei – Grāmatas „Latgalietis XXI gadsimtā” prezentācija un izstādes apskate

4. maijā – ozolu stādīšana, plkst. 13.00 Preiļu KN BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI, veltīti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai. LNT Dziedošo ģimeņu 4.un 5. sezonas finālistu – „BAUMAŅU ĢIMENES” koncerts. Ieeja – brīva

6. maijā  plkst. 17.00 Preiļu KN koncerts „ Esmu laimīgs dejojot” – Deju kopai DANCARI – 20. Koncertā piedalās: „Laismeņa”- Daugavpils, „Dziga”- Rēzekne, „Talderi”- Preiļi. Ieeja – brīva

12. maijā plkst. 16.00 Preiļu KN Latvijas novadu sadraudzības festivāls „NOVADI SADANCO PREIĻOS”. Ieeja – brīva

13. maijā plkst. 20.00 Saunas TN Mātes un ģimenes dienas koncerts „Gaisma manam logam”. Ieeja – brīva

15. maijā plkst.13.00 Pelēču KN Māmiņdienas koncerts „Tu mīļā, mīļā māmiņa…”. Ieeja – brīva

16. maijā plkst.11.00 Ārdavas saieta namā radošā darbnīca „Filcēšanas māksla”

16. maijā plkst.13.30 Pelēču KN radošā darbnīca – Darbs ar filcu. Ziepju izgatavošana.

19. maijā plkst. 18.00 Preiļu KN deju kopas “GAIDA” pavasara koncerts. Ieeja – brīva

20. maijā plkst. 11.00 Ārdavas saieta namā muzikāli sportisks pasākums „Iestartēsim pavasara krāsās un sajūtās”

20. maijā plkst. 18.00 Preiļu parka estrādē Latgales novadu jauniešu deju kolektīvu un Preiļu deju apriņķa dejotāju svētki „Sadancošana Preiļos 2017”. Ieeja – brīva

20. maijā plkst. 21.00 Preiļu parka estrādē ZAĻUMBALLE kopā ar grupu “AIMARI”. Ieeja – EUR 3.00

24. maijā plkst. 16.00 Pelēču KN Jautro stafešu un spēļu pēcpusdiena bērniem „Lecam,skrienam,spēlējam”

27. maijā plkst.14.00 Saunas TN atpūtas laukumā BĒRNĪBAS SVĒTKI

27. maijā plkst. 20.00 Preiļu parka estrādē Vasaras sezonas atklāšanas koncerts – BRĀĻI AUZĀNI un SLAVENAIS JERSIKAS ORĶESTRIS, plkst. 22.00 – ZAĻUMBALLE kopā ar grupu „Dvinskas muzikanti”. Biļešu cena: iepriekšpārdošanā – EUR 5.00, pasākuma dienā – EUR 7.00, tikai uz balli – EUR 3.00, biļešu cena senioriem – EUR 3.00.

Plānā ir iespējamas izmaiņas, lūdzam sekot pasākumu afišām !

 

Pēdējās izmaiņas: 01.05.2017.