26. aprīlī izglītojošs pasākums “Problēmjautājumi Latvijas neatkarības veidošanās periodā. Latgales īpatnības”

26.04.2017.

LATGALES KONGRESAM 100

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Preiļu 1. pamatskola

Aicina piedalīties izglītojošā pasākumā skolu audzēkņiem un pedagogiem

Problēmjautājumi Latvijas neatkarības veidošanās periodā. Latgales īpatnības.

2017. gada 26. aprīlī

Preiļu 1. pamatskolas svinību zālē

Plkst. 10.00  Seminārs Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu novadu vēstures un sociālo zinību skolotājiem “Latgales kongresam – 100”. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja vēstures speciālista Vadima Maksimova prezentācija. Diskusija.

Plkst. 11.30  Saruna “Latgales attīstības īpatnības Latvijas  neatkarības veidošanās periodā” skolu audzēkņiem (mērķauditorija 9.-12. klases)  un pedagogiem. Lektori Latvijas Nacionālā vēstures muzeja jauno un jaunāko laiku nodaļas pētnieki Imants Cīrulis un Arnis Strazdiņš

Plkst. 12.30 Meistarklase vēstures un sociālo zinību skolotajiem “Kā radoši strādāt ar muzeju materiāliem vēstures stundās?”. Vada Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.