Apkures maksājumi marta norēķinu periodā

12.04.2017.

Pie AS “Latvijas Gāze” noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas 192,09 EUR par tūkstoš normālkubikmetriem kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos marta norēķinu periodā ir 54,29 EUR/MWh (bez PVN), informē SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļa. Āra gaisa temperatūrai martā kļūstot siltākai nekā tā bija februārī, vidējā maksa par apkurināmās platības kvadrātmetru martā ir samazinājusies par 20,2 %, salīdzinot ar februāra norēķinu periodu.

Vidējā maksa par siltumenerģiju – 1,112 EUR/m2

SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļas apkopotie dati liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, martā ir 1,052 EUR/m2 ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 0,99 EUR/m2 ar PVN. Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējā maksa par apkuri martā ir šāda: Liepu ielas katlumāja – 1,052 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 1,624 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja – 1,119 EUR/m2 ar PVN.

Marta norēķinu periods par apkuri ir 31 diena (no 24.02.2017. līdz 26.03.2017.). Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, šāgada martā vidējā āra gaisa temperatūra Preiļos bija plus 1,83 Celsija grādi, kas ir par 5,11 Celsija grādiem siltāka nekā februārī.

Renovētās mājas maksā mazāk

Paaugstināta gaisa caurlaidība jeb nehermētiskumi palielina ēkas siltumenerģijas patēriņu un sadārdzina siltuma izmaksas. Efektīvākais apkures rēķinu samazināšanas veids ir daudzdzīvokļu ēku kompleksā renovācija.

Siltinātajās mājās apkures izmaksas ir ievērojami zemākas. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās marta norēķinu periodā (ar PVN): Rēzeknes iela 36 — 0,301 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,72 EUR ar PVN), Liepu iela 9 — 0,353 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 9,53 EUR ar PVN), Liepu iela 24 — 0,401 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 6,44 EUR ar PVN), Liepu iela 12 — 0,435 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 11,66 EUR ar PVN), Rēzeknes iela 32 — 0,452 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,36 EUR ar PVN), Liepu iela 28 — 0,465 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 11,10 EUR ar PVN), Liepu iela 21 — 0,511 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 7,95 EUR ar PVN), savukārt siera rūpnīcas mikrorajonā Daugavpils ielā 72 — 0,18 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 11,78 EUR ar PVN).

Apkures sezona tuvojas noslēgumam

Iepriekšējos gados pilsētā apkures padeve tika pārtraukta aprīļa otrajā pusē, bet apkures perioda sākuma vai beigu datumu var noteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

Apkuri iespējams atslēgt ātrāk, SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļā iesniedzot mājas vecākā iesniegumu vai arī savācot vairāk nekā pusi mājas dzīvokļu īpašnieku parakstu, kuri ir vienojušies par apkures pārtraukšanu. Apkure tiek pārtraukta iesniegumā norādītajā datumā. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam, ja “par” ir balsojuši vairāk nekā puse no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem. 

 

2016. gada marta apkures periods
(26.02.2016.—28.03.2016.)

2017. gada marta apkures periods
(24.02.2017. — 26.03.2017.)

Periods par apkuri

32 dienas

31 diena

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

plus 0,2 Celsija grādi

plus 1,83 Celsija grādi

Kopējais siltumenerģijas tarifs (bez PVN 12 %)

54,17 EUR/MWh

54,29 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12 %)

1,30 EUR/m2

1,112 EUR/m2

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2017.