Apstiprināts SIA “Preiļu saimnieks” 2016. gada pārskats

12.04.2017.

2017. gada 30. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma zināšanai SIA “Preiļu saimnieks” 2016. gada pārskatu. Pārskats ir sastādīts atbilstoši likumdošanas prasībām, to apstiprinājis zvērināts revidents.

Aizvadīto gadu ar pozitīviem finanšu rādītājiem noslēdza Siltumapgādes daļa, Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa un Atkritumu apsaimniekošanas daļa, bet finansiālie rādītāji ir pasliktinājušies apbedīšanas birojam, viesnīcai, Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļai un arī namu apsaimniekošanai, kas saistīts ar saistīts ar lieliem ieguldījumiem (dažādiem remontdarbiem) dzīvojamā fonda atjaunošanā. Salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma neto apgrozījums ir samazinājies par 2,1 %, jo samazinājušies Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas ieņēmumi un iepirktās elektroenerģijas cena.

Pagājušajā gadā saistībā ar minimālās algas palielināšanos pieauga personāla izdevumi, palielinājās maksājums par elektroenerģiju, par gandrīz 25 % pieauga dabas resursu nodoklis, kā arī būtiski palielinājās maksājumi par iepirkto siltumenerģiju un ūdeni, savukārt izdevumi samazinājās par izejvielām un materiāliem, degvielu, kurināmo un telpu un zemes nomu. 2016. gadā SIA “Preiļu saimnieks” vidēji bija nodarbināti 143 cilvēki.

SIA “Preiļu saimnieks” aktīvi strādā ar debitoriem, sevišķi ar ļaunprātīgiem nemaksātājiem, tostarp arī juridiskām personām. Uz 2017. gada 1. janvāri kopējais debitoru parāds samazinājās līdz 304 481 eiro, un tas saistīts ar to, ka izveidots liels uzkrājums šaubīgajiem debitoriem. Sabiedrības bruto peļņas rentabilitāte samazinājās līdz 3,7 %.

SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks skaidro: “Izanalizējot uzņēmuma finanšu rādītājus, redzam, ka apgrozījums nedaudz mazinās, peļņa arī sarūk, izdevumi dažās pozīcijās aug, un bieži vien mēs to nespējam pozitīvi ietekmēt tā, ka gribētos. Šajā sakarā gribu paskaidrot, ka mēs neesam egocentrisks uzņēmums, kura vienīgais nākotnes karogs ir peļņa vienalga, uz kā rēķina. Domāju, ka mēs esam daudz vairāk sociāli atbildīgs uzņēmums. Vairumā gadījumu primāra kļūst solidāra savas sfēras atbildības komponente, kura kopumā ļauj veidot efektīvu uzņēmējdarbības instrumentu mūsu tik nozīmīgajā komunālo pakalpojumu sfērā.

Analizējot mūsu uzņēmuma gada rezultātu, nevar nepieminēt mūsu valsts haotisko nodokļu sistēmu, kuras reālā virzība ir bieži vien grūti skaidrojama. Ne īsti mums ir saprotams dabas resursu nodoklis un pievienotā nodokļa likmes mūsu sistēmā. Diemžēl tā ir arī šobrīd. Ko mēs dzirdam — valdība ir nodarbināta ar reformām, bet vai kāds ir mēģinājis saskaņot šo reformu būtību ar tiešajiem nodokļu pelnītājiem, vai ir skaidrota reformu fundamentālā jēga. Reformas no augšas bez reformējamo tiešas un nepastarpinātas iesaistes nekad nedos labus rezultātus. Arī šobrīd tas izklausās pēc primitīva aritmētiska instrumenta budžeta sabalansēšanai.

Visas šīs likstas kopumā mūsu darbību ļoti ietekmē, tomēr mūs mobilizē darbiem. Neskatoties uz kārtējiem nodokļu, likumu, regulu pavērsieniem, lēno attīstību dažādu likumdošanas aktu pilnveidošanā un birokrātisko aparātu, kas neļauj ātri iesaistīties dažādu projektu apguvē, mēs spēsim arī šogad savu darbību veikt tā, lai mūsu klienti, Preiļu novada cilvēki, būtu apmierināti ar mūsu darbu un spētu mums adekvāti samaksāt. Tas nozīmē mūsu nodaļu vadītājiem un darbiniekiem prasmi spēt analizēt un pieņemt tādus lēmumus, kas nebūs balstīti tikai uz emocijām. Mums visu laiku jāseko līdzi situācijai un jāizprot, vai ārējo faktoru iedarbība mūs motivē mainīties, vai arī turpināt dzīvot tā, it kā ārējās pasaules sprieguma vispār nebūtu. Domāju, ka arī 2017. gadā mums izdosies sevi pozicionēt kā vajadzīgu un pieejamu pašreizējo pakalpojumu sniedzēju, piesaistot jaunus speciālistus visās jomās un lai nevienam nerastos sajūta, ka strādājām “ugunsdzēšanas” režīmā.” 

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2017.