Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas amatā apstiprināta Ilona Skorodihina

13.04.2017.

Kārtējā Preiļu novada domes sēdē deputāti atbrīvoja no ieņemamā amata Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāju Sigitu Trūpu un vadītājas amatā iecēla Ilonu Skorodihinu. Amata pienākumus jaunā bibliotēkas vadītāja sāka pildīt 1. aprīlī.

Ilona Skorodihina ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu bibliotēkzinātnē un informācijā. Preiļu Galvenajā bibliotēkā Ilona Skorodihina strādā no 2007. gada. Sākotnēji Ilona Skorodihina bija galvenā bibliotekāre, no 2009. gada līdz 20011. gadam – vadītājas vietniece, no 2011. gada līdz 2014. gadam pildīja vadītājas pienākumus. Līdz iecelšanai par bibliotēkas vadītāju Ilona Skorodihina ieņēma vadītājas vietnieces amatu. Profesionālās iemaņas bibliotēkas darbā, projektu izstrādē un vadīšanā Ilona Skorodihina ieguvusi dažādos kursos un semināros. Kā Ilona Skorodihina norāda savā CV, viņai ir sarunvalodas līmenī angļu, vācu un franču valoda, bet ļoti labas prasmes ir krievu valodā.

Lēmums par vadītāja maiņu Preiļu galvenajā bibliotēkā tika pieņemts, pamatojoties uz iepriekšējās bibliotēkas vadītājas Sigitas Trūpas iesniegumu par viņas atbrīvošanu no amata un pārcelšanu citā amatā Preiļu Galvenajā bibliotēkā ar šī gada 31. martu.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 13.04.2017.