Erasmus+ projekta Starpvalstu sanāksme Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

28.03.2017.

Kopš 2016. gada 1. septembra JEPVĢ darbojas Erasmus+ Starpskolu stratēģisko partnerību projekts „Viens pats mājās”.

No 28. līdz 30. martam ģimnāzijā notika projekta starpvalstu sanāksme, kurā piedalījās 14 partnerības skolu skolotāji, direktori un vietnieki no Slovēnijas, Lietuvas, Spānijas, Rumānijas, Polijas un Grieķijas.

Atklāšanas koncertā projekta sanāksmes dalībniekus sveica ģimnāzijas tautas deju kolektīvu “Gaida” un “Dancari” dejotāji, vokālā ansambļa, vokāli instrumentālā ansambļa un folkloras kopas “Rūtoj” dziedātāji. Pēc koncerta viesi tika iepazīstināti ar ģimnāziju, tās mācību procesu un ārpusstundu darbu. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Kivko vadīja atklāto stundu Samsung digitālajā klasē un dalījās pieredzē, kā efektīvi izmantot mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā. Preiļu Robotikas kluba dalībnieki iepazīstināja ar savu darbu, sasniegumiem, plāniem tuvākajai nākotnei un rādīja paraugdemonstrējumus.

Tikšanās laikā projekta komanda analizēja projekta laikā paveikto, iepazīstināja ar izstrādātajiem stundu plāniem, rādīja prezentācijas, vienojās par veicamajiem uzdevumiem un plānoja turpmākās aktivitātes. Nākošā starpvalstu sanāksme notiks maijā Krētā un oktobrī Slovēnijā – aktivitātes ar partnerības skolēniem.

Vizītes noslēgumā sanāksmes dalībnieki apmeklēja Marka Rotko centru un apskatīja izcilā mākslinieka darbus.

Šogad Erasmus+ programma svin 30 gadu jubileju. Arī mūsu ģimnāzijai šis ir nozīmīgs gads, pirms 15 gadiem ģimnāzijas dibinātājs Jānis Eglītis sāka īstenot pirmo ģimnāzijas Comenius projektu. Šogad aprit 10 gadi kopš starptautiskos projektus ģimnāzijā koordinē angļu valodas skolotāja Anna Verza. 15 gadu laikā esam  koordinējuši 4 „Comenius” partnerības un tagad darbojamies jaunā” Erasmus+”.

Fotogalerija

Aija Gžibovska 10.D, Erasmus+ projekta dalībniece


Pēdējās izmaiņas: 28.03.2017.