Arī šogad Preiļu novada pašvaldība turpina zivju resursu aizsardzības pasākumus novadā

30.03.2017.

30. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja lēmumu Preiļu novada domes Attīstības daļas speciālistiem sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu “Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Preiļu novada ūdenstilpnēs”. Projekta kopējās izmaksas ir 2 975,41 eiro, finansējums projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēts no Zivju fonda finanšu līdzekļiem 100% apmērā. Projektu paredzēts īstenot no šī gada maija līdz novembrim.

Ņemot vērā, ka pēdējos trīs gadus Preiļu novada pašvaldība ar Zivju fonda atbalstu aktīvi pavairojusi zivju mazuļus Pelēču ezerā, ir nepieciešams arī plānot zivju aizsardzības pasākumus. Kopumā laika periodā no 2012. līdz 2016. gadam ezerā ielaisti 23 000 zandartu mazuļi un 23 000 līdaku mazuļi.

Diemžēl pašvaldības policijas reidos konstatēts, ka Preiļu novada ezeros turpinās nelikumīga zivju resursu izķeršana, tāpat ir konstatēts, ka tīkli tiek izlikti naktī un izņemti ļoti agri no rīta. Lai pašvaldības policija varētu operatīvi apkarot pārkāpējus diennakts tumšajā laikā, kad tiek izlikti tīkli, iepriekšējos gados ar Zivju fonda atbalstu tika iegādāts speciālais aprīkojums – termokamera, ar kuras palīdzību iespējams tumsā saskatīt pārkāpējus  līdz 315 m rādiusā, 2 jaudīgi LED lukturi, kas ļauj viegli orientētos tumsā, kā arī nakts redzamības optiskā ierīce. Tāpat pēdējos gados ir iegādāta piepūšamā gumijas laiva, laivas motors un laivas pārvadāšanas piekabe. Lai pilnvērtīgāk un kvalitatīvāk veiktu zivju resursu aizsardzības pasākumus Preiļu novada ūdenstilpēs, šīgada projekta atbalsta gadījumā plānots iegādāties binokli ar attēla stabilizēšanas funkciju un 14x lielu palielinājumu, kas nodrošinās pārkāpēju saskatīšanu no liela attāluma, digitālo fotokameru ar 65x lielu optisko palielinājumu, kas nodrošinās augstas kvalitātes attēlus, kā arī, lai veiktu biežākus un pilnvērtīgākus ūdenstilpņu apsekošanas reidus pat nepieejamās vietās, nepieciešams drons ar tālvadības pulti.

Tā kā Preiļu novada ezeri ir pieejami lielam iedzīvotāju skaitam, vistiešākie ieguvēji no projekta realizēšanas būs Preiļu novada iedzīvotāji, kā arī tūristi un interesenti no citiem Latvijas novadiem.  

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2017.