6. aprīlī seminārs jauniešiem par karjeras iespējām un darba tirgu

06.04.2017.

Radošā NEdarbnīca Preiļu novada jauniešiem “Mani iekšējie radošie resursi jaunām iespējām – es būšu darba tirgū!

2017. gada 6. aprīlī plkst. 14.30 – 16.30 Jauniešu centrā “ČETRI”

 

Leģenda vēsta, ka Boeing kompāniju no bankrota izglābusi… apkopēja, kas ieteikusi vienkāršu risinājumu, lai novērstu pilotu kļūdas darbā ar lidaparātu sarežģītajiem mehānismiem. Vai manas zināšanas un prasmes var būt noderīgas citiem? Kā man sevi pasniegt, lai mani ievērotu?

Savukārt viena no zināmākajām frāzēm jaunrades kontekstā ir „viss, ko varēja izgudrot, jau ir izgudrots” – to teica ASV Patentu valdes vadītājs Čārlzs Duels 1899. gadā. Kā es varu palīdzēt darba devējam radīt jaunas idejas un gūt atzinību?

Un kas ir mani īpašie nemateriālie resursi, kas ļautu sasniegt savus mērķus? Kā savas vājās puses un netikumus varu pārvērst par konkurētspējas priekšrocību? Ko praktiski nozīmē būt elastīgam un pielāgoties apstākļiem?

Radošās NEdarbnīcas mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt Preiļu novada jauniešus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus sevis spilgtākai pozicionēšanai darba tirgū un redzesloka paplašināšanai, kā arī sekmēt interesi par nodarbinātību uzņēmējdarbībā.

Pielietotās metodes: ievadlekcija, labās prakses piemēri, komandu darbs, rezultātu prezentācija un būs apskatāma Latvijas radošo uzņēmēju produktu kolekcija.

Radošo NEdarbnīcu vada: Vita Brakovska, MBA (biedrība ZINIS)

Vitai ir 10 gadu pieredze darbā ar inovatīvas uzņēmējdarbības jautājumiem. Strādājot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), saņemta Eiropas Komisijas atzinība par LIAA konkursa „Ideju kauss” ieviešanu. Savukārt 12 gadu pieredze NVO sektorā Vitai ir devusi iespēju dalīties ar iedvesmojošiem karjeras izaugsmes piemēriem, kas vienmēr ir aktuāli jauniešiem.

Kopš 2009. gada Vita regulāri konsultē ideju autorus un vadījusi vairāk kā 1000 Radošās NEdarbnīcas Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši – jauniešu – konkurētspējas stiprināšanai. Šo semināra formātu atzinīgi novērtējuši vairāk nekā 20 000 Latvijas iedzīvotāju, vēlāk Vitu nereti dēvējot par „zināšanu eņģeli” – viņas “operatīvajā atmiņā” katrs atradīs apzināti vai neapzināti meklēto. Vitas kompetences ir novērtējusi ne tikai valsts pārvalde un NVO sektors, bet arī tādi uzņēmumi kā Lattelecom, Nordea banka, Latvijas Zaļais punkts, AAS Balta, G4S, biznesa inkubatori reģionos u.c. Plašāka informācija www.zinis.lv un www.brakovska.lv

Programma (PDF) 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.