Preiļu 1. pamatskolā komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīta atmiņu pēcpusdiena

24.03.2017.

24. martā Preiļu 1. pamatskolā norisinājās atmiņu pēcpusdiena “Ir tāds ciems – Umļekāns”, kas bija veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņai. Uz pasākumu bija ieradusies skolu jaunatne, pedagogi, Preiļu novada domes pārstāvji, iedzīvotāji un arī izsūtījumu pārcietušie Preiļu novada cilvēki. Sirsnīgu atmosfēru nodrošināja deju kolektīva “Gaida” dejotāji un politiski represētās Pelēču pagasta iedzīvotājas Rozas Deidules skanīgās dziesmas.

Atmiņu pēcpusdienā tika prezentēta Preiļu 1. pamatskolas skolnieču  Ilgas Kivlenieces, Ērikas Trubiņas un Diānas Afanasjevas veidotā filmiņa par Lūciju un Dzidru Preisēm “Ir tāds ciems – Umļekāns”, kas Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas rīkotajā konkursā 7.-12. klašu skolēniem “Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi” pirmajā kārtā saņēma augstu novērtējumu, un meitenes ir uzaicinātas piedalīties konkursa otrajā kārtā Daugavpilī. Darbs tapis skolotājas Daces Kiulenieces vadībā ar Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālistu Vadima Maksimova un Riharda Sisojeva atbalstu. Jaunietes par savu novada lepnumu bija izvēlējušās Lūciju Preisi, kuras atmiņu dienasgrāmatas par 1949. gada izsūtīšanu glabājas Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā. Atmiņu pēcpusdienā jaunietes ar dienasgrāmatas fragmentiem iepazīstināja arī klātesošos. Atmiņās par to, kā, dziedot latviešu dziesmas, dejojot, piedaloties pasākumos, latviskumu saglabāja Sibīrijā, dalījās Roza Deidule. Savus darbus, kas tika gatavoti Latvijas Okupācijas muzeja konkursam, prezentēja arī Pelēču pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas audzēkņi.

Paldies par izturību tika teikts Preiļu novada cilvēkiem, kas, pārdzīvojuši izsūtījumu un atgriezušies dzimtenē, var dalīties atmiņās un palīdzēt saprast vēstures notikumus, jauniešiem, kas veltīja savu laiku, lai runātu ar novadniekiem un fiksētu viņu stāstījumu, kā arī pedagogiem un muzeja darbiniekiem. Cauri visam pasākumam izvijās atziņa, ka par pagātnes notikumiem ir jārunā, atmiņas ir jāpieraksta un jāfiksē, jo tas ir mūsu pienākums iepriekšējo paaudžu un tautas nākotnes priekšā.

Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste savā uzrunā uzsvēra, ka bez vēsturiskās atmiņas nebūtu mūsu pašapziņas šodien un nav arī nākotnes mūsu valstij un tautai. 25. marts Latvijā tiek atzīmēts kā komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, kas ir ļoti nozīmīga mūsu vēsturiskās apziņas veidošanā, un to ir jāatceras katru gadu, lai mēs neaizmirstu, kas esam pasaules kontekstā.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša, uzsverot jauniešu darba nozīmību, vērsa uzmanību uz to, cik šobrīd novadā ir politiski represēto, kas var atnākt un piedalīties pasākumos, un cik daudzi veselības un vecuma dēļ nevar to izdarīt, bet cik daudzu vairs nav mūsu vidū. Tāpēc drīz pienāks brīdis, kad jaunie cilvēki ies uz muzejiem un arhīviem, vai meklēs vēstures grāmatās šīs liecības.

Atmiņu pēcpusdienas noslēgumā Nora Šņepste pauda cerību, ka šis projekts kalpos par ierosmi tam, lai Lūcijas Preises dienasgrāmata iznāktu grāmatas formā un viņas atmiņas saglabātos nākamajām paaudzēm kā avots, kur smelties dzimtenes mīlestību.

No Preiļu novada konkursā “Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi” tika saņemti Preiļu 2. vidusskolas (skolotāja Alla Andrejeva) audzēkņu Anastasijas Čabaņukas un Aleksandra Pahomova stāsts par Vilhelmīni Jakimovu, Pelēču pamatskolas (skolotāja Marija Zīmele) audzēkņa Laimoņa Deiduļa stāsts par Rozu Deiduli un Preiļu 1. pamatskolas (skolotāja Dace Kiuleniece) audzēkņu Ilgas Kivlenieces, Ērikas Trubiņas un Diānas Afanasjevas stāsts par Lūciju Preisi un Dzidru Preisi.

 

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.