Preiļu novads gatavojas Eiropas kultūras mantojuma dienu 2017 pasākumiem

09.09.2017.

2017. gadā tradicionālās Eiropas kultūras mantojuma dienas notiks no 9. līdz 10. septembrim. Šī gada aktivitātes veltītas vēsturisku notikumu vietām ar nolūku apzināt un no jauna iepazīt tās vietas, kas saistītas ar nozīmīgiem notikumiem Latvijas teritorijas vēsturiskajā attīstībā un mūsu vēsturei nozīmīgu personību dzīvi un darbu. 

Eiropas kultūras mantojuma dienām pieteikt varēja vēsturisku notikumu vietas, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, vai arī būtu tajā iekļaujamas. Tāpēc Preiļu novada dome ir pieteikusi Preiļu muižas kompleksa apbūvi, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un šobrīd piedzīvo ievērojamas pārmaiņas, jo notiek pils restaurācija, staļļu konservācija, parka vāru atjaunošana un parka sakopšanas darbi.

9. septembrī Preiļu novadā notiks vairāki pasākumi, kuru rīkošanā iesaistīsies Preiļu Galvenā bibliotēka, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Preiļu novada Kultūras centrs un Preiļu un Riebiņu novada Tūrisma un informācijas centrs. Auto rallijs aicinās dalībniekus meklēt Preiļu novada kultūrvēsturiskās vietas un pieminekļus, vadoties pēc izdales materiālā dotā maršruta. Meklēt novada kultūrvēsturiskos objektus varēs arī velo brauciena dalībnieki, izbraucot pa iepriekš izstrādātu 20 km velo maršrutu. Savukārt centrālais pasākums paredzēts dienas otrajā pusē Preiļu muižas kompleksā – skatītājus priecēs teatrāls uzvedums, kas veidots uz Preiļu muižas kompleksa leģendu pamata, savukārt laukumā pie Preiļu pils pasākumu noslēgs koncertprogramma ar Preiļu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. Visas dienas garumā būs apskatāmas izstādes Preiļu Kultūras namā un Preiļu bibliotēkā.

Preiļu novada pašvaldība arī ir iesniegusi pieteikumu finansējuma saņemšanai no Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, lai noslēguma koncertu 9. septembrī krāšņāku padarītu senās mūzikas un deju grupa “Ballare” no Rīgas, kas radītu skatītājiem priekšstatu par Borhu laikmeta kultūru.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 09.09.2017.