Dziedošās ģimenes Salas pamatskolā

18.03.2017.

Līdz ar pavasara atmodu, kad diena kļuva garāka par nakti, 18. marta vakarā Salas pamatskolas kamīnzālē  nu jau trešo reizi uz sadziedāšanos pulcējās dziedošās ģimenes no tuvākas un tālākas apkārtnes. Pagalmā svinīgu noskaņu radīja gaismas lukturi, ciemiņus sagaidīja mīmi, skolas telpās valdīja jautra, darbīga atmosfēra, satikšanās prieks. Vēl notika balsu iemēģināšana, repertuāra pēdējā pieslīpēšana. Bija manāms arī satraukums, jo ne jau bieži  katra ģimene kāpj uz skatuves lielas publikas priekšā. Bija vajadzīga arī liela uzņēmība, savākšanās, uzdrīkstēšanās, ģimeņu sapulcināšana, repertuāra sameklēšana, tērpu saskaņošana.

 Pasākumu vadīja “mākslinieki no Rīgas – Baiba Sipeniece un Uldis Marhiļēvičs”, kuru lomās atraktīvi un pārliecinoši iejutās Salas pamatskolas skolotāji Irita Vaivode un Aigars Krekels.

Vakara sākumā vadītāji  prezentēja atskatu par iepriekšējiem dziedošo ģimeņu saietiem. Dažiem bija iespēja sevi redzēt pirms 16 gadiem, kad notika pirmais dziedošo ģimeņu pasākums, bet vēl pavisam nesenā pagātnē likās otrais dziedošo ģimeņu saiets pirms četriem gadiem.

Kā pirmie uz skatuves kāpa vistālākie ciemiņi – “Cimdiņš” no Vārkavas. Šajā grupā apvienojušies romu ģimeņu brālēni un māsīcas. Jaunos dziedātājus, kuri savus priekšnesumus izpildīja ļoti atraktīvi un aizrautīgi,  klātesošie uzņēma ar lieliem aplausiem.

Prieks bija tikties ar divām māsām – Lāsmu un Līgu Strupajām, kuras klātesošos sirsnīgi sveica ar dziesmiņu par pavasari un mīlestību. Meitenes bija  piedalījušās arī otrajā dziedošo ģimeņu pasākumā.

Kā vienmēr aktīvi visu pasākumu atbalstītāji ir kuplā Stolipinu ģimene, kuri arī šoreiz iepriecināja klausītājus gan ar balsīm, gan mūzikas instrumentu pārzināšanu. Muzikālā vadītāja ir meita Ivanda, kura spēlē akordeonu, dēls Kaspars veikli iemanījies izvilināt skaņas no cītara, tamburīns atdzīvojās viņu māsas Agneses rokās.

Dziesmas par saules rotāšanos izpildīja Anita Vjakse ar meitām Baibu un Kristīni. Viņas savu uzstāšanos papildināja ar akordeona, vijoles un bungu skaņām. Šī ģimene ir viena no tām, kura priecēja klausītājus jau pirmajā dziedošo ģimeņu saietā.

Viskuplākā un ievērības cienīga ir ģimene, kura koncertā pārstāvēja četras paaudzes. Tā bija Prikuļu – Ozolnieku dzimta. Viņu gatavošanās pasākumam tika demonstrēta uzņemtajā video, uzstāšanās bija vesels teatrāls uzvedums, kad  varēja vērot viņu izpildīto “Seši mazi bundzinieki”. Atlika vien pabrīnīties par mazo un lielāko šīs dzimtas mākslinieku talantu, azartu, izdomu.

Trīs paaudzes draudzīgi apvienojās arī Prikuļu ģimenē, kuri spēja sagādāt pārsteigumu gan klausītājiem, gan paši sev, izpildot tautasdziesmu “Es izjāju Prūšu zemi” un ne tikai Latgalē populāro dziesmu “Lobs bej puika myusu Jezups”. Kā gan citādi, ja ģimenes galva ir Jāzeps un koncerts notika Jāzepa dienas priekšvakarā. Tas jau ir notikums, ja cilvēks spēj kāpt uz skatuves pēc 30 gadiem. Uzstāties kopā ar mazbērniem – tas ir brīnišķīgi un skaisti!

Dziedošās ģimenes ar skanīgām un  jestrām dziesmām sveica arī Smelteru folkloras kopa “Golūda,”kuru vada skolotājs Aigars Krekels. Paldies jaunajiem mīmiem Sabīnei Vaivodei un Iritai Peisiniecei, kuras ar interesantām dejām piepildīja pauzes starp dziesmām. Koncerta izskaņā visi koncerta dalībnieki un klausītāji vienojās kopīgā dziesmā “Skaidruo volūda”.

Pasākuma vadītāji, būdami atraktīvi un izdomas bagāti cilvēki, vakara gaitā piedāvāja virtuālo ceļojumu pa Latvijas  grūti izbraucamajiem ceļiem šajā pavasarī. Tas, iespējams, bija neierašanās iemesls kādai ģimenei, kurai ceļi bija pavisam neizbraucami. Pēc koncerta lielu atsaucību guva muzikālais konkurss “Atpazīsti dziesmu”.

Paldies visām ģimenēm, kuras atsaucās uz aicinājumu piedalīties koncertā, paldies māksliniekiem, atbalstītājiem, kuri mēroja tālo ceļu no Ogres, Lielvārdes, Jēkabpils, Jelgavas, Rīgas, Rēzeknes, kā arī dziedātājiem, viņu talantu cienītājiem no Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem! Šis brīnišķīgais muzikālais koncerts vēlreiz apliecināja, ka arī mums līdzās dzīvo daudz talantīgu cilvēku, daudz dziedošu ģimeņu, un ir arī vēl neatklāti talanti, kuri šoreiz vietas ieņēma skatītāju rindās, cerot saņemties, lai piedalītos nākošajā dziedošo ģimeņu vakarā.

Valentīna Madalāne,
Salas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā

 

Pēdējās izmaiņas: 18.03.2017.