Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas audzēkņi veiksmīgi startē konkursos

22.03.2017.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas audzēkņi ir veiksmīgi uzstājušies un arī guvuši pieredzi vairākos konkursos.

15. februārī – Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle – audzēkņu Valsts konkursa II kārta Daugavpils reģionā.
3. vieta  – Anastasija Dementjeva 8. kl. (ped. Irina Skvorcova)
Atzinības – Liāna Barovska 4. kl., Zane Stupāne 7. kl. (ped. Inese Orinska)

23.-24. februārī – Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss Naujene WIND 2017.
1. vieta – Daniels Jānis Pastars, 4. kl., klarnetes spēle
3. vieta – Ērika Podskočeva, 4. kl., saksofona spēle
3. vieta – Lauma Tumašova, 5. kl., saksofona spēle
(ped. Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša)

1. un 7. martā ­– V Latgales Mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā.
Atzinība – Daniels Jānis Pastars, 4. kl., klarnetes spēle
Piedalījās arī  Evelīna Skutele ,1. kl., flautas spēle (Vladimirs Bondarenko, koncertmeistare Inese Orinska), Armands Pūga, 3. kl., saksofona spēle, Ērika Podskočeva, 4. kl., saksofona spēle, Lauma Tumašova, 5. kl., saksofona spēle (ped. Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša), Jānis Jalinskis, 4. kl., mežraga spēle (ped. Jānis Livdāns, koncertmeistare Irina Skvorcova).

1. martā – IV Latgales jauno lociņinstrumentālistu konkurss PAVASARA STĪGAS Daugavpilī.
Piedalījās: Viktorija Nagle, Melisa Gribonika (ped. Ilona Dervanova, koncertmeistare Irina Skvorcova), Emīls Ķiršs (ped. Laima Sondore, koncertmeistare Irina Skvorcova).

11. martā – Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales novadu skate Jēkabpilī.
I pakāpes diploms Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestrim (ped. Oļegs Koļesņičenko, Jānis Livdāns un Vladimirs Bondarenko)

Īpašs paldies par ieguldīto darbu pedagogiem un audzēkņiem un visiem, kas mūs atbalsta. Lai veicas!

Laima Sondore,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece

 

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2017.