Mākslas nodaļas audzēkņi gūst izcilus sasniegumus konkursos

17.03.2017.

Šis mācību gads Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļā ir izciliem sasniegumiem bagāts. Jau vasarā saņēmām ziņu, ka mūsu skolas audzēknis Dagnis Stikāns ir saņēmis galveno balvu un medaļu starptautiskajā konkursā “Lidice 2016” Čehijā.  Šī lielā uzvara iedvesmoja audzēkņus aktīvi iesaistīties dažādos starptautiskos un Latvijā organizētos konkursos. Arī šī gada konkursa “Lidice 2017” Latvijas atlases  kārtā mūsu audzēkņi Viktorija Jakovļeva un Dagnis Stikāns ir laureātu godā, un viņu darbi tiks vērtēti Čehijā. Ļoti ceram, ka sasniegumi neizpaliks.

Konkursā “Skani, tēvu zeme” Dagnim Stikānam – 1. vieta, Solvitai Ragaušai – 2. vieta, Santa Vajevodska un Viktorija Jakovļeva ieguva 3. vietu. Konkursā “Dāvana Latvijai” Dagnis Stikāns saņēma Diplomu par uzvaru! Solvita Ragauša guva uzvaru un naudas balvu konkursā “Esmu PRET korupciju”. Liela nozīme audzēkņu sasniegumiem ir pedagoga Kazimira Anspoka atbalsts un profesionalitāte.

Jau otro gadu februārī piedalījāmies netradicionālās modes skatē – konkursā, ko rīko Špoģu Mūzikas un mākslas skola. Šī gada tēma – “Rakstu rakstus izrakstījām”, kas bija veltījums Latvijas jubilejai. Mums izdevās savu augsto 2. vietu noturēt arī šogad! Paldies skolotājai Veronikai Smanei un meitenēm Ilgai Kivleniecei, Alīdai Anspokai  un Vladai Aleksejevai par brīvajā laikā ieguldīto darbu, izdomu un materiāliem. Konkursu var uzskatīt par starptautisku, jo tajā piedalās ne tikai Latgales profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņi, bet arī mākslas skolas komanda no Baltkrievijas. Konkurss ir lieliski organizēts, tā līmenis ar katru gadu pieaug, konkurence ir arvien lielāka.

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa 2. kārtā Rīgā  piedalījās 633 dalībnieki, no kuriem apbalvoja tikai 23 labākos. Preiļu Mākslas nodaļas audzēkņu Ances Paulas Onužānes, Sindijas Ķīles, Martas Finogejevas, Rūtas Loginas, Solvitas Ragaušas un Gabrielas Saulišas sniegums bija izcils! Visas meitenes ir uzaicinātas uz 3. kārtu, Rūta un Gabriela izvirzītas apbalvošanai. Meitenes ieguva vērtējuma lielāko iespējamo punktu skaitu. Paldies audzēknēm un skolotājai Anitai Punculei par pacietīgo ārpusstundu darbu. Šādi rezultāti ir sasniedzami tikai ar profesionālu, sistemātisku un neatlaidīgu pedagogu kolektīva sadarbību ar audzēkņiem. Pateicos vecākiem par sapratni un atbalstu !

Marianna Abricka,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.