Pasaules Ūdens diena 2017 Preiļu 1. pamatskolā

20.03.2017.

Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu tiek atzīmēta Pasaules Ūdens diena, organizējot dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada.

Preiļu 1. pamatskolā Pasaules Ūdens dienu atzīmēs no 20. līdz 22. martam. Izmantojot dažādas metodes un tematiku klases un mācību stundās, iesaistoties  interešu izglītības un ārpusstundu aktivitātēs, veicot pētījumus, eksperimentus un rīkojot izstādes, tiks rosināta  interese un izpratne par ūdeni, tā nozīmi.

Ūdens dienas  aktivitātes tiek organizētas 5.-9. klašu skolēniem  sadarbībā ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, interešu pulciņu vadītājiem.

Ūdens dienas 2017 aktivitāšu tematika.

Moto: interesanti, radoši, aizrautīgi!

Tematika.

Norises laiks un vieta.

 Atbildīgais.

Literatūras izstāde un konkurss “Ūdens pasaule”.

20.-24.03.

bibliotēka 

J. Beļajeva,

IIP- bibliotēka

Pasākuma  noformējums.

20.-24.03.

vestibils

L. Svaļba

IIP- floristika

 Foto izstāde “Ūdens”.

 20.-24.03.

vestibils

D. Prodniece

 

Interaktīva vides spēle par Baltijas jūru

8.abc kl.

20.03.

308.kab.

D. Prodniece

 

Jūra stāsta

latv. val. un literatūras stundā 7.a kl.

20.-21.03.

311.kab.

I. Barone

Pētījums – Ūdens nozīme uzturā mājturības stundās 6.b, 8.b, 8.a kl.

21.03.

201.kab.

I. Reine

Pētījums “Par tīru ūdeni” klases stundā

7.a kl.

21.03.

215.kab.

A. Dz. Bernāne

Skolēnu veiktie pētījumi “Augi un ūdens”,

“Ūdens cilvēka organismā” bioloģijas stundās

7.a un 9.b kl.

līdz 21.03.

308. kab.

D. Prodniece

Atklātā stunda ķīmijā

“Dzeramais ūdens”

9.a kl.

22.03.,

plkst14.20

307. kab.

I. Babre

Ūdens fizikas eksperimentos

8.-9.kl.

22.03.

304. kab.

L. Vibornā

Ūdens kristīgajā pasaulē kristīgās mācības stundā

3.c kl.

22.03.

303. kab.

M. Šķestere

Ūdens latviešu folklorā

6.b un 9.a kl.

22.03.

314. kab.

A. Anspaka

Pētījums “Ūdens patēriņa tradīcijas manā ģimenē” klases un matemātikas stundā 8.b kl.

līdz 22.03.

301. kab.

M. Grišule

Ūdens patēriņš saimniecībā un sadzīvē dabaszinību un ģeogrāfijas stundās 6.b un 7.b kl.

22.03.

305. kab.

V. Caune

Labāko darbu, metožu un paņēmienu  prezentācijas.

22.03.,

plkst 15.10

308. kab.

skolotāji sadarbībā ar skolēniem

Ūdens dienas aktivitāšu izvērtējums un noslēgums.

 

22.03.,

plkst 15.40

308. kab.

organizatori

Digna Prodniece
Preiļu 1. pamatskola

 

Pēdējās izmaiņas: 20.03.2017.