“Lupes dzimšanas diena” jeb Zinātnes teātris Preiļu 1. pamatskolā

13.03.2017.

Preiļu 1. pamatskolā darbojas Zinātnes teātris, kurā piedalās skolēni,  kam interesē eksperimenti, teātra māksla un interesanti atklājumi par ķīmiju un fiziku. Teātri vada fizikas skolotāja Laila Vibornā, ar idejām atbalsta ķīmijas skolotāja Ieva Babre.

Zinātnes teātra aktivitātēs piedalās 9. un 8. klases skolnieces. Teātra scenāriju mēs izdomājām visi kopā. Šī gada Zinātnes teātra tēma – “ Lupes dzimšanas diena”.  Izrādi  izveidojām, aizņemoties varoņus no televīzijas raidījuma bērniem “Kas te? Es te!” un piešķirot tiem jaunus veidolus. Lomās iejutās: Olita Bicāne (Lupe), Marianna Kivriņa (Pūce), Ērika Podskočeva ( Pukšs), Zane Stupāne ( Varis), Samanta Elizabete Vilcāne (Konstantīns), Ieva Adamoviča (Uguns) un Paula Linda Liniņa (Burve).

Sākumā Lupe bēdājas un skumst, jo neviens nav viņu apsveicis dzimšanas dienā. Tad parādās Pukšs, kas priecē viņu ar savu dziesmu un parāda kādu interesantu  eksperimentu. Pēc tā rodas ideja sarīkot eksperimentu ballīti, kurā visi viesi dāvanas vietā parāda kādu aizraujošu fizikas vai ķīmijas eksperimentu.

Bērniem no 1. līdz 4. klasei ļoti patika eksperimenti. Paši aizraujošākie eksperimenti,  pēc bērnu emocijām spriežot,  bija Uguns rādītie.

Es nenožēloju, ka piedalījos teātrī. Ar prieku nācu uz mēģinājumiem, kuri notika katru nedēļu. Ar katru reizi scenārijs palika interesantāks un aizraujošāks. Līdz beidzot bija pienākusi izrādes diena. Šajā dienā mēs visi bijām uztraukti. Pēc pirmās izrādes uztraukums un samulsinājums pazuda. Pēdējo izrādi mēs nospēlējam bez uztraukuma un ar īstām emocijām. Šo dienu es atcerēšos ar smaidu un patīkamām sajūtām. Vēlos pateikt paldies skolotājām Lailai Vibornai un Ievai Babrei par to, ka deva jaunas zināšanas, dalījās ar savu pieredzi, un sniedza labus  padomus mums. Paldies! Ar prieku piedalīšos arī turpmāk šajā teātrī!

 

Preiļu 1. pamatskolas zinātnes teātra dalībniece Marianna Kivriņa.

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.