24. martā Preiļu 1. pamatskolā jaunieši ielūdz uz atmiņu pēcpusdienu “Ir tāds ciems – Umļekāns”

24.03.2017.

2017. gada 24. martā plkst. 13.30

Preiļu 1. pamatskolas svinību zālē

 jaunieši Ilga, Ērika, Diāna, Vadims un Rihards

Ielūdz uz atmiņu pēcpusdienu

“Ir tāds ciems – Umļekāns”

 

Kāpēc ielūdz jaunieši?

2016. gada nogalē Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļa izsludināja konkursu 7-12. klašu skolēniem “Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi”. Konkursa mērķis bija atklāt un darīt zināmus plašākai sabiedrībai novados dzīvojošos vai dzīvojušos cilvēkus, kuri devuši ieguldījumu valsts attīstībā sagaidot Latvijas simtgadi.

Konkursam ir trīs kārtas. Pirmajā kārtā katra novada koordinatori izvēlēsies  10-15 veiksmīgākos darbus, kuru autorus aicinās uz pasākumu novadā, kur prezentēs savus darbus. Šoreiz žūrija izvēlēsies trīs interesantākos darbus, kurus aicinās uz trešo kārtu, kura notiks Rīgā 2017. gada 9. maijā.

Konkursā no Preiļu novada skolām piedalījās Pelēču pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas un Preiļu 1. pamatskolas audzēkņi. Darbu vērtējumā tika ņemta vērā darba oriģinalitāte, vēstures avotu izmantošanas prasme, tēmas atbilstība mērķim, darba nozīmīgums un pielietojums. Maksimālais punktu skaits, ko varēja iegūt šajā kārtā bija 16. Preiļu 1. pamatskolas audzēknes Ilga Kivleniece, Ērika Trubiņa un Diāna Afanasjeva par savu veidoto filmiņu “Ir tāds ciems – Umļekāns” ieguva 15,67 punktus un ir uzaicinātas uz sava darba prezentāciju Daugavpilī. Jaunietes par savu novada lepnumu bija izvēlējušās Lūciju Preisi, kuras atmiņu dienasgrāmatas par 1949. gada izsūtīšanu glabājas Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā. Likumsakarīgi, ka par konsultantiem šinī projektā kļuva muzeja jaunie speciālisti Vadims Maksimovs un Rihards Sisojevs.

Sakarā ar to, ka konkursa 2. kārtā nozīmīgi būs atspoguļot darba pielietojamību, izvēlēta darba forma, ka uz tradicionālo Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumu šogad aicina jaunieši. Pasākuma laikā tiks demonstrēta projekta pieteikumam iesniegtā filmiņa, jaunieši lasīs Lūcijas Preises atmiņas, iejutīsies Lūcijas Preises Umļekāna dzīvē, pielaikojot viņas Sibīrijā šūtās kleitas un lakatus. Skanēs dziesmas, kuras ilgās pēc dzimtenes Lūcija Preise pierakstījusi dienasgrāmatās. Pasākumā atmiņās par tālo Amūras apgabalu dalīsies Lūcijas meita Dzidra Preise.

Uz pasākumu aicināti visu novada skolu audzēkņi un pedagogi, novada vadība, deputāti, kultūras un izglītības iestāžu darbinieki, iedzīvotāji un, protams, paši izsūtījumu izcietušie novada cilvēki. 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.