Vispasaules NVO dienā Preiļos suminātas nevalstiskās organizācijas

27.02.2017.

27. februārī Preiļu novada domē notika Vispasaules Nevalstisko organizāciju (NVO) dienai veltīts pasākums, kurā tika sumināti Preiļu novada NVO pārstāvji, pārrunāta NVO darbības loma novada iedzīvotāju dzīvē, kā arī atraktīvā veidā izspēlēts sadarbības tīklojums starp nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību. Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāve Evija Caune klātesošajiem atklāja, ka Vispasaules NVO dienas atzīmēšanas iniciatori bijuši tieši Latvijas pārstāvji!

Pasākumā Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda pasniedza pateicības par ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības attīstībā un stiprināšanā Preiļu novadā. Tās saņēma biedrības „Sabiedriskais centrs „Līči”, „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis””, „Nīdermuižas draudze”, „Preiļu rajona partnerība”, „Preiļu Sieviešu klubs”, „Sabiedriskais centrs „NIANSE”, „Sabiedriskais centrs „Aizkalne”, „Skalbīši”, „Preiļi izglītotai Latvijai”, „Likteņa ceļš”, „Raduga”,  “Preiļu Alternatīvās kultūras atbalsta centrs” jeb PAKAC, “Mūsmājas”, „Preiļu novada pensionāru biedrība”, „Preiļu novada invalīdu biedrība”, nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”, biedrības „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” valdes priekšsēdētājs Artis Utināns un direktore Ineta Liepniece, kā arī Iveta Stare un Anna Briška. Šobrīd Preiļu novadā darbojas 87 nevalstiskās organizācijas, no kurām senākās ir biedrība „Preiļu Sieviešu klubs”, „Preiļu novada pensionāru biedrība”, „”Preiļu novada invalīdu biedrība”  un biedrība „Mūsmājas”.

Daļu Preiļu novada organizāciju apvieno biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”, kas šogad svinēs savas pastāvēšanas divdesmitgadi. Kā norāda “Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece, katras teritorijas attīstība lielā mērā atkarīga no tā, cik pilsoniski aktīva ir sabiedrība. Un Preiļu novadā pilsoniskā aktivitāte lēnām, bet stabili aug. Iespēja līdzdarboties sabiedriskajos procesos ir ikvienam sabiedrības pārstāvim, tomēr lielākas iespējas ietekmēt lēmumu sagatavošanas procesu ir tiem, kuri ir apvienojušies kādā nevalstiskajā organizācijā.

Ineta Liepniece, stāstot par ieguvumiem no iesaistīšanās nevalstiskajās organizācijās, norāda: “Tas dot iespēju līdzdarboties dažādos projektos, iegūt jaunu pieredzi – gan sociālu, gan  profesionālu, iegūt jaunas zināšanas, parādīt savus talantus un prasmes, iegūt jaunus sociālos kontaktus, redzēt pasauli un sabiedrību, īstenot savas idejas. Ne viens vien brīvprātīgā darba veicējs ir atzinis, ka tieši brīvprātīgā darbs tam ir devis prasmes un zināšanas, pieredzi un kontaktus, kas palīdzējuši turpmākajā dzīvē un karjerā!”

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2017.