29. martā mācības par elektronisko ziņojumu ievadīšanu sistēmā par notikumiem ar dzīvniekiem

29.03.2017.

Informējam, ka 29. martā plkst. 10.00 Prīkuļos, Brīvības ielā-9, Saunas pagasta pārvaldes telpās notiks mācības par elektronisko ziņojumu ievadīšanu sistēmā par notikumiem ar dzīvniekiem. Ganāmpulku īpašnieki vai viņu pilnvarotā persona, iesniedzot pilnvaru, varēs arī noslēgt līgumu par elektronisko ziņojumu lietošanu.

Pieteikšanās mācībām  līdz 24.03.2017.

Telefons informācijai: 29426188.

Elza Spodra Elste, Preiļu nodaļas lauku attīstības konsultante

Pēdējās izmaiņas: 29.03.2017.