23. februāra Preiļu novada domes sēdes lēmumi

23.02.2017.

Piešķirts līdzfinansējums Moskvinas vecticībnieku draudzes projektam

23. februāra domes sēdē deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu 300,00 eiro apmērā Moskvinas vecticībnieku draudzei projekta “Tehniskā projekta izstrāde stāvlaukuma izbūvei pie Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nama” atbalsta gadījumā (projekta kopējā summa 7038,39 eiro).

Piešķirs līdzfinansējumu Preiļu novada Vēstures un lietišķās mākslas muzejam

Domes sēdē deputāti nolēma iedalīt līdzfinansējumu 10% apmērā vairākiem Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja projektiem to atbalsta gadījumā Valsts Kultūrkapitāla fondā. Līdzfinansējumu 505,40 eiro, kas veido 10%  no kopējās projekta summas 5054,00 eiro, paredzēts piešķirt Valsts Kultūrkapitāla fondā iesniegtajam projektam “Atmiņu tirgotava”, 124,50 eiro līdzfinansējums paredzēts projektam “Pieci diegi, trīs dzīpari” (kopējā summa 1245,00 eiro), 5828,54 eiro līdzfinansējums projektam “Preiļu muižas kapelas kapenes 1. kārta” (kopējā summa 58285,35 eiro), kā arī projektam “Preiļu muižas kapelas kapeņu restaurācija” 5630,30 eiro (kopējā summa 56 303,00 eiro). Naudas līdzekļus plānots paredzēt no novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”.

Iesniegs projektu Zivju fonda pasākumā

Deputāti nolēma sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana Preiļu novada Pelēču ezerā”. Projekta kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru – 6 000 eiro. Projektam paredzēts simtprocentīgs Zivju fonda finansējums.

Pagarinās līguma termiņu par Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūves projektēšanas darbiem

Deputāti nolēma noslēgt vienošanos par objekta “Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa ēkas pārbūves, Liepājas ielā 46, Preiļos” projektēšanas darbu pagarināšanu par 2,5 mēnešiem, kas saistīts ar virkni neparedzētu faktoru un papildu projektēšanas darbiem, kā arī pagarināt starp Preiļu novada domi un SIA “REM PRO” noslēgtajā 2016. gada 3. maija līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildes termiņu līdz 2017. gada 18. aprīlim. 

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 23.02.2017.