Amatnieku biedrības “Austra” aktivitātes pirmajā gadā

02.03.2017.

2016. gada 27. janvārī Preiļu NVO centrā trīs Preiļu novada mājturības skolotāji Anita Puncule (Priekuļu pamatskola), Anita Vjakse (Salas pamatskola), Uldis Čerpakovskis (Preiļu 1. pamatskola) parakstīja un iesniedza amatnieku biedrības “Austra” dibināšanas dokumentus. Uz doto brīdi biedrībā ir apvienojušies 29 biedri.

Biedrības aktivitātes pirmā gada laikā:

 • Viduslatgales pārnovadu fondā iesniegts, apstiprinās un realizēts projekts grāmatas izveidē «Saiminīka prāca». Tajā tiek apzināti un apkopoti amatnieki no Preiļiem un tuvākās apkārtnes. Līdz Latvijas 100-gadei vēlamies grāmatā iekļaut 100 amatniekus. Šobrīd grāmatā ir 21 amatnieku darbi un foto materiāls; 
 • Projekts prezentēts Salas pamatskolā 30.09.2016.;
 • Amatnieku piedalīšanās Rīgā Brīvdabas muzeja Gadatirgū (jūnijs);
 • 2 izstādes Jānim Ziemelim Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Valsts prezidenta kundze apmeklē izstādi;
 • Viktora Boļšakova metāla figūru izstāde;
 • Dāvanas Jānim Streičam – Preiļu pļavu krāsainais taurenis – Anita Puncule;
 • Dāvanas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim ar kundzi Ivetu Vējoni – Albīna Ancāne, Anita Vjakse;
 • Izstāde un tirdziņš amatniekiem 5.12.-21.12.2016. Preiļu Galvenajā bibliotēkā;
 • Radošo darbnīcu vadīšana – Inta Reča, Jānis Gavars, Ilona Abdulajeva, Uldis Čerpakovskis;
 • Aušanas kursu vadīšana pieaugušajiem Preiļos, Galēnos – Anita Vjakse;
 • Projekta atskaites prezentācija Viduslatgales pārnovadu fonda pasākumā Vārkavā 13.01.2017.
 • “Vakarēšana” un amatnieku biedrības “Austra” pirmā gada jubilejas svinības Preiļu Galvenajā bibliotēkā 27.01.2017.

 

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2017.