Atskats uz Preiļu novada Pensionāru biedrības atskaites sapulci

24.02.2017.

24. februārī Preiļu novada Labklājības pārvaldes svinību zālē norisinājās ikgadējā Preiļu novada Pensionāru biedrības (PB) atskaites sapulce, ko vadīja PB valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko.

Lielais apmeklētāju – interesentu pulks ieklausījās PB viesu teiktajās uzrunās. PB sapulcē piedalījās Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Iveta Stare, SIA “Preiļu slimnīca” galvenā ārste Viktorija Šmukste, Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars. Īpašu paldies M. Plivdas kundze izteica PB valdes priekšsēdētājai I. Timošenko, priekšsēdētājas vietniecei Marijai Briškai, valdes loceklei Janīnai Eidukai par ieguldīto darbu un aktivitāti. Sapulces apmeklētāji izrādīja lielu interesi un izmantoja iespēju dzirdēt atbildes uz dažādiem sev aktuāliem jautājumiem. Ikkatrs PB sapulces viesis izklāstīja dažādu informāciju, kas skar gan Preiļu pilsētu un tās iedzīvotājus, gan medicīnu, gan sociālos jautājumus.

Atskaiti par paveikto klātesošajiem sniedza PB valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko, kā arī pagastu seniori. PB revidente Anna Brūvere iepazīstināja ar revīzijas aktu. Jāteic, seniori ir ļoti aktīva, radoša, čakla sabiedrības daļa, jo izdarītais gada griezumā neatstāj vienaldzīgu.

Lai pietiek spēka darboties arī 2017. gadā!

Liene Gžibovska
Dienas centra vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 24.02.2017.