Preiļos informēja par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu

23.02.2017.

15. februārī Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrā pulcējās daudzdzīvokļu māju vecākie, dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvji, pašvaldības un apsaimniekotāju atbildīgie speciālisti, lai piedalītos seminārā “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un process”.

Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs savā uzrunā pateicās Preiļu novada aktīvajiem iedzīvotājiem, kas savas mājas jau nosiltinājuši vai vēl plāno to darīt. Šobrīd tehnisko dokumentāciju ALTUM ir iesniegušas Celtnieku ielas 5. mājas un Liepu ielas 8. mājas dzīvokļu īpašnieku biedrības un tās abas gaida atzinumu par gatavību iepirkumu izsludināšanai. Kopumā Latvijā tehnisko dokumentāciju ALTUM ir iesniegušas 95 daudzdzīvokļu mājas, un 19 no tām jau saņēmušas atzinumu par tehniskās dokumentācijas gatavību izsludināt iepirkumu. Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmā pieejamais finansējums ir 166 miljoni eiro, un projektu pieņemšana turpināsies līdz 2022. gadam. Programmas mērķis ir nosiltināt 1030 mājas jeb 5 % no dzīvojamā fonda. Pagājušajā plānošanas periodā Latvijā ir nosiltinātas 760 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības fondu nodaļas vecākā eksperte Inese Bērziņa atgādināja par dzīvokļu īpašnieku pienākumiem, vēlreiz uzsverot, ka kopīpašums (jumts, koplietošanas telpas, palīgēkas, zemes gabals) attiecas uz visiem dzīvokļu īpašniekiem — jumta remonts attiecas uz pirmā stāva iedzīvotājiem tāpat kā pagraba remonts uz pēdējā stāva iedzīvotājiem, bet mājas renovācija ir ilgtermiņa projekts.

ALTUM pārstāve Dina Kaupere iepazīstināja ar programmas nosacījumiem, projekta realizācijas procesu un iesniedzamajiem dokumentiem. Renovēt iespējams jebkura tipa māju, un renovācijas lielākie ieguvumi ir sakārtota dzīves vide un pieaugusi īpašuma vērtība. Lai pretendētu uz DME programmas finansējumu, mājā jābūt vismaz pieciem dzīvokļiem un neapdzīvojamo telpu platība nedrīkst pārsniegt 25 % (izņemot neapkurināmus bēniņus un pagrabu). Pēc renovācijas siltumenerģijas patēriņš nedrīkst būt lielāks par 90 KWh/m2, un projektam ir jāatmaksājas 20 gadu laikā. DME programmai piesakās dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona (biedrība), bet lēmums par renovāciju jāpieņem kopsapulcē vai aptaujas veidā ar divu trešdaļu dzīvokļu īpašnieku balsīm. Dzīvokļu īpašniekiem ir jālemj arī par pilnvarojumu īstenot projektu, pilnvarojumu veikt piegādātāju atlasi un pilnvarojumu pieteikties finansējuma saņemšanai bankā.

Vēlreiz tika uzsvērts, ka neviens dzīvokļu īpašnieks neieķīlā bankai savu dzīvokli. Maksimālais granta apjoms, ko var saņemt no bankas, ir 50 %, bet no ALTUM – 35 %. Energoaudits un tehniskās dokumentācijas sagatavošana nav attiecināmās izmaksas. Jāpiebilst, ka Preiļu novada dome sniedz atbalstu energoaudita veikšanai līdz 853,72 EUR apmērā.

Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu informēja ALTUM pārstāvis Mārtiņš Upītis. Kompleksajā ēkas renovācijā ietilpst ēkas norobežojošās konstrukcijas (ārsienas, jumts, cokols, pagraba pārsegums, bēniņu pārsegums, logi un durvis) un iekšējie inženiertīkli (apkures sistēma, karstais un aukstais ūdens, kanalizācija, apkures siltummezgls, elektroinstalācijas atjaunošana kāpņu telpā). Ja attiecināmās izmaksas to atļauj, tad var veikt arī balkonu atjaunošanu, uzstāstīt saules paneļus, zibensaizsardzības sistēmu un centralizēto ugunsdrošības signalizāciju. Ēkas energoefektivitātes pasākumu būvprojektā ietilpst ēkas cokola un sienu siltināšana, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, logu, vējtvera un ārdurvju nomaiņa, jumta seguma, balkonu, lodžiju un lieveņu atjaunošana, inženiertīklu atjaunošana, ventilācijas sistēmas uzlabošana, saules bateriju uzstādīšana un zibensaizsardzības sistēma.

Ja vēl pirms semināra kāds šaubījās par siltināšanas nepieciešamību un izdevīgumu, tad pēc SIA “Rīgas namu pārvaldnieka” pārstāves Signes Kajakas prezentācijas šīs šaubas tika kliedētas. Viņa iepazīstināja ar Rīgā renovēto namu ieguvumiem. Uzturēt daudzdzīvokļu mājas, kuras kalpo vairākus gadus desmitus, kļūst arvien dārgāk, jo tām ir nolietojušās konstrukcijas, cauri jumti, brūkoši balkoni, korodējoši cauruļvadi, drūpošas fasādes utt. Lai sakrātu naudu mājas kompleksai renovācijai, uzkrājumu vajadzētu veidot vairāk nekā 40 gadus. Tāpēc vienīgā izeja, kā sakārtot savu daudzdzīvokļu māju, ir piedalīties siltināšanas programmā un apgūt Eiropas Savienības fondu finansējumu, kamēr vēl tas ir pieejams.

Aizdevumu siltināšanai sadarbībā ar ALTUM piedāvā “Citadele banka”, “Swedbank”, “SEB banka”, un “DNB banka”. “Citadele banka” pārstāve Arta Sēne semināra dalībniekus informēja par nepieciešamajiem dokumentiem aizdevuma līguma noslēgšanai.

Interneta vietnē altum.lv ir pieejams energoefektivitātes kalkulators, ar kuru var ērti aprēķināt projekta izmaksas un plānot finansējumu.

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 23.02.2017.