Piedāvā lauksaimniekiem iegādāties sēklas

21.02.2017.

Lauksaimnieki, kuri vēlas iegādāties sēklu, lūdzam pieteikties līdz 10. 03.2017.
Elza Spodra Elste tel:29426188
Zita Briška tel:29458781

 

 SIA “Latvijas Šķirnes Sēklas” piedāvājums 2017. g.

cenas no 09.01.2017. Vairumtirdzniecībā *

Kultūra                             

Cena EUR/kg bez PVN

Cena EUR/kg ieskaitot PVN

Austrumu galega

4.79

5.80

Āboliņš baltais

6.28

7.60

Āboliņš sarkanais

3.88

4.70

0

Baltais amoliņš

2.48

3.00

Bastardāboliņš

5.87

7.10

Esparsete

1.82

2.20

Lucerna

5.04

6.10

Ragainie vanagnadziņi

6.61

8.00

Aitu auzene

2.98

3.60

Eļļas rutks

1.65

2.00

Facēlija

4.05

4.90

Ganību airene

1.90

2.30

Hibrīdā airene (Auzeņairene)

1.90

2.30

Kamolzāle

3.22

3.90

Miežabrālis

5.04

6.10

Niedru auzene

2.31

2.80

Pļavas auzene

2.89

3.50

Pļavas skarene

4.38

5.30

Sarkanā auzene

2.15

2.60

Timotiņš

1.90

2.30

Viengadīgā airene

1.49

1.80

Maisījumi: pļaušanai     P/1; P/2;  P/5z

3.22

3.90

                                         P/3;  P/6 

3.80

4.60

                                         P/4

2.73

3.30

Ganībām                      G/1; G/2; G/3; G/4; G/5z; G6

3.47

4.20

Kombinētai izmantošanai    Lauks 1; Lauks 2; Lauks 4

3.39

4.10

Mauriņiem                   M/1; M/2; M/3; M/4 

3.55

4.30

                                       M/5 Stadions

4.38

5.30

Apzaļumošanai            Ceļš 1 

2.98

3.60

                                       Ceļš 2

3.14

3.80

                                       C/5

2.73

3.30

Vīķi

1.16

1.40

Lopbarības pupas

0.79

0.95

Lopbarības bietes

4.05

4.90

Kukurūza  maisa cena

 

 

  CEKOB (FAO210); CEBIR (FAO230) (90 000 sēklas)

91.00

  CEMATA (FAO220-230)  (1 ha – 90 000 sēklas)

79.00

  CESTER (FAO220-230) (1 ha – 90 000 sēklas)

68.00

  CODITANK (FAO180-190) (0,5 ha – 50 000 sēklas)

54.00

  CODINAN  (FAO220) (0,5 ha – 50 000 sēklas)

50.00

  CODIBAG  (FAO220) (0,5 ha – 50 000 sēklas)

39.00

 *Vairumtirdzniecība – iegādājoties preces veselā iepakojumā virs 350.00 EUR (bez PVN).

 

Informācija pa tālruni 67551834; www.seklas.lv

Tirdzniecības vietas: Rīga, Struktoru ielā 14a, Tālr. 67551834; 67551009

Kaibala, „Čuibas 1”, Lielvārdes novads Tālr./fakss 650 54519

Saldus, Saldus pag., Tiruļi. Tālr. 26174031

 

Maisījumi pļaušanai:

P/1 vēlai izmantošanai, minerālaugsnēm 

sark. vēlais āboliņš      45 %

timotiņš                       55 %

P/2 vidēji agrai izmantošanai, minerālaugsnēm

sark. vid.agr. āboliņš   27  %

pļavas auzene              23 %

hibrīdā airene              23 %

timotiņš                       27 %

P/3  vid smag. augsnēm, daudzgadīgs

sark. vid.agr. āboliņš   18 %

lucerna                         27 %

timotiņš                       55 %

P/4  Divgadīgs, izmantojams sējas gadā

sark. agrais āboliņš      36 %

timotiņš                       24 %

viengadīgā airene        40 %

P/5 z siena un skābbarības gatavošanai zirgiem. 

hibrīdā airene              32 %

timotiņš                       28 %

pļavas auzene              20 %

niedru auzene              16 %

sarkanā auzene            4  %

P/6  Mitrām, kūdrainām augsnēm

bastardāboliņš             18 %

miežabrālis                  23 %

niedru auzene              27 %

pļavas auzene              32 %

Maisījumi kombinētai izmantošanai

Lauks 1 Vidēji agrai izmantošanai, ilggadīgs

sarkanais āboliņš         10 %

baltais āboliņš              10 %

pļavas auzene              13 %

timotiņš                       23 %

ganību airene               23 %

sarkanā auzene            13 %

pļavas skarene             8 %

Lauks 2 Nabadzīgām augsnēm, ilggadīgs

baltais āboliņš              10 %

pļavas auzene              30 %

timotiņš                       40 %

sarkanā auzene            10 %

pļavas skarene             10 %

Lauks 4 Intensīvai izmantošanai, augstražīgs

baltais āboliņš              17 %

pļavas auzene              10 %

timotiņš                       13 %

ganību airene               53 %

pļavas skarene             7 %

 

Maisījumi ganīšanai:

G/1 .Universāls

sark.vēl.āboliņš            13 %

baltais āboliņš              10 %

pļavas auzene              17 %

timotiņš                       20 %

ganību airene               20 %

sarkanā auzene            13 %

pļavas skarene             7 %

G/2 .vieglām smilšainām augsnēm

sark. vid.agr. āboliņš   10 %

baltais āboliņš              10 %

pļavas auzene              20 %

timotiņš                       17 %

sarkanā auzene            26 %

pļavas skarene             17 %

G/3 .vidēji smagām augsnēm

sark. vid.agr.āboliņš    3 %

baltais āboliņš              10 %

lucerna                         17 %

pļavas auzene              23 %

timotiņš                       17 %

ganību airene               23 %

pļavas skarene             7 %

G/4 .vid. smagām augsn. intensīvai izmantoš.

baltais āboliņš              20 %

pļavas auzene              13 %

timotiņš                       13 %

ganību airene               30 %

hibrīdā airene              24 %

G/5 z ganību ierīkošanai zirgiem

sarkanais āboliņš         7 %

baltais āboliņš              7 %

pļavas auzene              20%

hibrīdā airene              20 %

ganību airene               20 %

timotiņš                       10 %

sarkanā auzene            10 %

pļavas skarene             6%

G/6 ganību ierīkošanai aitām

baltais āboliņš              13 %

pļavas auzene              17 %

hibrīdā airene              13 %

timotiņš                       10 %

ganību airene               20 %

sarkanā auzene            14 %

aitu auzene                  3 %

pļavas skarene             10 %

 

 

Maisījumi apzaļumošanai

M/1 – universāls dekoratīvais zāliens

M/2 – zāliens aktīvai izmantošanai

M/3 – smilšainām augsnēm, izturīgs pret noēnojumu

M/4 DekoratīvaisSmalks un skaists zāliens

M/5 Stadionssporta stadionu ierīkošanai

Ceļš 1 – Ceļa zaļo joslu apzaļumošanai

Ceļš 2 Nogāžu un grāvmalu apzaļumošanai

C/5plašu objektu un teritoriju apzaļumošanai

 

 

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2017.