“Vai atceries…”

04.02.2017.

Ar dziesmu “Skolas valsis” Preiļu 2. vidusskolā iesākās tradicionālais absolventu salidojums “Vai atceries…”

Atmiņas par skolas gadiem absolventus atgrieza tālā un tuvākā pagātnē. Atmiņā tika atsaukts tas laiks, kuru nevar aizmirst, kuru nevar atgriezt, ne arī ar kaut ko samainīt.

18. izlaiduma absolventi šogad atzīmēja 50 gadus, kopš tā brīža, kad ir pabeiguši skolu. Viņu atmiņas saistījās ar pirmajiem skolotājiem – F.Širšovu, O.Ivanovu, kā arī klases audzinātājiem – I.Oļeiņikovu, L.Upenieci un M.Bogdanovu. Visi kopā atcerējās arī savu priekšmetu skolotājus – P.Safonovu, N.Zubarevu, Z.Čikulajevu, T.Kazak-Kazakeviču un citus. Par nožēlu jāpiebilst, ka daudzi no pedagogiem jau nav starp mums, tāpēc, sākot savu uzrunu, skolas direktore N.Hļebņikova lūdza pieminēt aizgājējus ar klusuma brīdi. 45 gadi – arī tas ir solīds vecums, un absolventi, kuri skolu beidza 1972. gadā un jau pietuvojušies pensijas vecumam, atzina, ka dzīve viņus “izmētājusi” dažādās vietās. Skolotāju trio “LIRa” (R.Gavrilova, L.Martinova, I.Kovaļenko) šiem absolventiem veltīja dziesmu “Mīlestības aromāts”.

1977. gada 28. izlaiduma absolventi atzīmēja savu 40 gadu jubileju kopš skolas beigšanas. Šogad viņi bija sapulcējušies diezgan kuplā pulkā, apmeklēja skolas muzeju, apskatīja piedāvātos materiālus un albumus.

1982. gada 33. izlaiduma absolventi aktīvi apmeklē salidojumus, arī šis gads nebija izņēmums. Par to, ka šie skolēni skolas gados bija draudzīgi, saliedēti un aktīvi, jāpateicas klases audzinātājiem T.Kazak – Kazakevičai un I.Oļeiņikovam. Savu sudraba jubileju – 25 gadus, atzīmēja 1992. gada 43. izlaiduma absolventi, kuri jau skolas gados aizrāvās ar skolas vēstures pētīšanu.

47. izlaiduma absolvente atzīmēja, ka, lai arī skola nebija tik skaista kā pašlaik, tā tomēr tāpat bija mīļa un vienīgā. Gaiteņos nebija pieejami ne tenisa galdi, ne WI-FI, tomēr skolas dzīve bija ļoti interesanta.

52. izlaiduma absolventi atcerējās teātra spēlēšanas tradīcijas skolā. Šīs atmiņas joprojām spilgti saglabājušās sirdīs. Ar šiem absolventiem kopā bija arī klases audzinātājas N.Kondratjeva un O.Siliņa, skolotājas G.Višņakova un T.Svetlova.

Atmiņu vakars tika kuplināts ar pašdarbības kolektīvu priekšnesumiem. Uzstājās deju kolektīvi: “Smile” un “Assorti” (vad. R.Gavrilova), akrobātu grupa (vad. O.Borisova), vokālais ansamblis “Harmonija” (vad. A.Fedotova), 2.- 4.klašu jauktais koris, 5. – 8. klašu vokālais ansamblis (vad. R.Gavrilova), 8. klases “Miniatūru teātris” (vad. N.Kondratjeva). Vakaru vadīja L.Babiča (11. klase), V. Višņakovs (12. klase) un Ž.Ķivriņa (11. klase).

Paldies visiem, kuri rūpējās par veiksmīgu vakara norisi!

Valentīna Maksimova,
Preiļu 2. vidusskolas muzeja pedagogs

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.