Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” darbības paplašināšana

14.02.2017.

No 2017. gada 14. februāra Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts “Preiļi”  ir paplašināts un sniedz savus pakalpojumus ne tikai SIA “Preiļi slimnīca” vecā korpusa telpās 1. stāvā, kā tas bijis līdz šim, bet arī 2. stāvā. Jau pagājušā gada nogalē ar 2016. gada 24. novembra Preiļu novada domes deputātu lēmumu deputāti vienbalsīgi nobalsoja par pansionāta “Preiļi” darbības paplašināšanu, iznomājot papildu telpas SIA “Preiļu slimnīca” ēkas (Raiņa bulvāris 13, Preiļos) 2. stāvā. Kopā pansionātā “Preiļi” ir plānots uzņemt 48 personas, kurām ir nepieciešami sociālās aprūpes pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pieprasījums pēc ilgstošiem sociālās aprūpes pakalpojumiem Preiļu novadā, tāpat kā citos novados, ir ievērojami palielinājies, un ir izveidojusies rinda uz vietām pansionātā, jo pansionāts “Preiļi” ir vienīgais Preiļu pašvaldībā, kur ir pieejams šāds pakalpojums. Tādēļ šo pakalpojumu laika gaitā nācās pirkt kaimiņu novadu sociālās aprūpes institūcijās, kas neapmierināja mūsu seniorus, jo tādējādi tiek attālināta un bieži vien pārrauta ciešā saikne ar tuviniekiem, radiem, draugiem, kas vienkārši nav spējīgi apciemot un sniegt savu atbalstu, palīdzību šiem slimajiem un vientuļajiem cilvēkiem. Šobrīd veidojas situācija, ka arī kaimiņu novadu pansionātos trūkst brīvu vietu, tāpēc pansionāta “Preiļi” darbības paplašināšanās ir tikai likumsakarīga un atbalstāma. Lai varētu nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem nepieciešamos sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, plānots paplašināt pansionāta darbību, papildus uzņemot vēl 24 personas.

14. februārī pansionāta jauno telpu 2. stāvā svinīgajā atklāšanā piedalījās Preiļu Romas Katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ineta Liepniece, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Iveta Stare kopā ar saviem kolēģiem, Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars ar kolēģiem, Pakalpojuma centra “Līči” vadītāja Inta Pelše un pansionāta “Preiļi” darbinieki. Klātesošie vēlēja tikai to labāko, apsveica un uzmundrināja pansionāta iemītniekus un, protams, kolektīvu, lai tiem pietiktu spēka un izturības dot pansionāta iemītniekiem nepieciešamo palīdzību un atbalstu. Preiļu Romas Katoļu draudzes dekāns J. Stepiņš deva svētību pansionātam ar novēlējumu darbiniekiem būt garā stipriem, nezaudēt to labestīgumu, sapratni un vēlmi otram palīdzēt, kas ir katrā no mums.

Sociālās aprūpes institūcijas darbs ikdienā ir ļoti atbildīgs, psiholoģiski smags, bet  daudziem cilvēkiem tas ir ļoti nepieciešams. Rūpes par cilvēkiem vecumdienās un cilvēkiem, pret kuriem ir bijis skarbs liktenis, ir svētīgas. Pansionāta darbinieku atbalsts, gādīgās rokas, pacietība un sirsnība ir nepieciešama katram no sociālās aprūpes iemītniekiem, jo katrs cilvēks ir Dieva dāvana, kas diemžēl ir viegli ievainojama un dziestoša. Pansionāta iemītniekus un arī darbiniekus parasti ļoti uzmundrina mūsu Preiļu Romas Katoļu draudzes dekāna J. Stepiņa novēlējumi un patiesie vārdi, kā arī visiem dotā svētība.

Vēlētos novēlēt – lai pansionāts “Preiļi” būtu kā tāda maza miera un labestīguma oāzīte, kur vecākā gadagājuma cilvēki, kam likteņa gaitās ir lemts šeit atrasties, justos tiešām aprūpēti un neaizmirsti. Lai dzīves līmeņa, veselības un sociālās aprūpes pieejamības uzlabošanās paildzinātu cilvēku mūža ilgumu, lai tie varētu pilnvērtīgi nodzīvot pēc iespējas vairāk sava mūža gadus. 

 

Pansionāta “Preiļi” vadītāja Inga Vilcāne 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.