Sāk pieņemt iesniegumus mājokļu pabalstam

16.02.2017.

Sākot ar š.g. 21. februāri Preiļu novada Labklājības pārvalde uzsāk iesniegumu pieņemšanu mājokļa pabalstam.

Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/4 „Par sociālo palīdzību Preiļu novadā” tiesības saņemt mājokļa pabalstu ir:

  • ģimenei (personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss,
  • nestrādājošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kura pensija ir līdz 250 eiro, kurš mājoklī deklarēts un dzīvo viens un kuram nav citur dzīvojoša laulātā,
  • diviem un vairākiem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti, kuru ienākumi uz katru mājoklī deklarēto ģimenes locekli nepārsniedz 210 eiro.

Aicinām Preiļu pilsētas un Preiļu pagasta iedzīvotājus iesniegt iesniegumus Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļā  Aglonas iela 1a, Preiļos. Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagasta iedzīvotājus aicinām griezties pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs. Atgādinām, ka mājokļa pabalsts gadā ir vienreizējs, un iesniegumi pabalsta saņemšanai tiks pieņemti līdz 2017. gada 29. decembrim.

Mājokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, kuru piešķir klientam, lai sniegtu atbalstu cietā kurināmā iegādei vai siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai atkarībā no apkures veida konkrētajā mājoklī.

Preiļu novada Labklājības pārvalde

 

Pēdējās izmaiņas: 16.02.2017.