Sasniegumi un aktivitātes Preiļu Mūzikas un mākslas skolā

15.02.2017.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi ir aizvadījuši rosīgu un notikumiem bagātu gada sākumu. 12. janvārī Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursā Daugavpilī veiksmīgi piedalījās vairāki audzēkņi: Beāte Cirša, Ģirts Peisinieks, Viktorija Dronova, un Laura Jermoloviča.

25. janvārī Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu Izglītības programmas ‘Kora klase’ audzēkņu Valsts konkursa  II kārtā Daugavpils reģionā 2. vietu ieguva Viktorija Dronova  (pedagoģe Zita Nitiša, koncertmeistare Inese Orinska), 3. vietā Laura Jermoloviča un Santa Vojevodska (pedagogs Edgars Znutiņš, koncertmeistare Kristina Sauliša). Atzinības par veiksmīgu sniegumu saņēma Beāte Cirša, Viktorija Isajeva (pedagogs Edgars Znutiņš, koncertmeistare Kristina Sauliša), Gustavs Briška, Melisa Gribonika (pedagoģe Daiga Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša) un Deniss Dronovs (pedagoģe Zita Nitiša, koncertmeistare Inese Orinska). 4. klases audzēknis Daniels Jānis Pastars savus spēkus izmēģināja klarnetes spēlē (pedagogs Oļegs Koļesņičenko, koncertmeistare Kristina Sauliša) un 27. janvārī piedalījās XX Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu Izpildītāju konkursā Rīgā.

8. februārī VI Latgales mūzikas skolu audzēkņu ansambļu (Pūšaminstrumentu spēle) konkursā “Latgales svilpaunieki” Atzinības nopelnīja trio – Ērika Podskočeva, Lauma Tumašova un Daniels Jānis Pastars (pedagogs Oļegs Koļesņičenko), kā arī audzēkņu duets –  Annija Akmentiņa un Annija Anspoka (pedagogs Vladimirs Bondarenko).

Jāteic, ka visas šīs aktivitātes nav iedomājamas bez daudzu cilvēku klātbūtnes, tāpēc pateicamies skolotājiem un audzēkņiem par ieguldīto darbu, vecākiem par atbalstu un sapratni, kā arī mūsu Preiļu novada pašvaldībai, kas piešķir transportu šiem braucieniem.

Laima Sondore,”
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece

 

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2017.