Par smagsvara transportlīdzekļu satiksmes aizliegumiem un ierobežojumiem

03.03.2017.

Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, un lai novērstu pašvaldības autoceļu braucamās daļas bojāšanu pavasara šķīdoņa laikā, pamatojoties uz 2016. gada 19. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, ar 2017. gada 1. martu tiek ierobežota smago automašīnu kustība uz sekojošiem ceļiem Preiļu novada teritorijā:

1. Preiļu pagasta pārvaldes teritorijā;

1.1. Maļinovka – L. Pupāji – Jermaki (pusloks),

1.2. Vaivodi – Sparāni – Zemessardzes šautuve – Placinski,

1.3. Anspoki – Stolderi,

1.4. Rīgas iela – Vaivodi.

2. Aizkalnes pagasta pārvaldes teritorijā:

2.1. Aizkalne – Molauka,

2.2. Aizkalne – Zapori,

2.3. Garkalni – Ročāni,

2.4. Strodopole – Novosele,

2.5. Želvi – Raudauka,

2.6. Bloki – Apšenieki.

3. Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:

3.1. Arendole – Pelēči,

3.2. Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža,

3.3. Solka –Ārdava,

3.4. Nīdermuiža – Omolka – Ārdava,

3.4. Tumaniški –Riekstukalns.

4. Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:

4.1. Skuteļi – Jezufinova,

4.2. Lakauski – Viktorovka,

4.3. Betišķi – Jašore,

4.4. Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka.

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku

 

Pēdējās izmaiņas: 03.03.2017.