Pasākumi Preiļu novadā veltīti Latgales kongresa un LATVIJAS simtgadei

14.02.2017.

Laiks

Vieta

Pasākuma nosaukums

Pasākuma rīkotājs

2017. gada janvāris  –
2018. gada decembris

Preiļu 1. pamatskola

Foto izstāžu cikls “Mana Latvija gadalaikos”. Moto: mana labākā fotogrāfija Latvijai!

Preiļu 1. pamatskola

2017. gada decembris  –
2018. gada oktobris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Lasījumu “100 Latvijas izcilās personības” cikls.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2017. gada rudens –
2018. gada novembris

Preiļu 1. pamatskola

Lasīšanas akcija “1000 grāmatas līdz Latvijas 100-gadei”, visa skolas kolektīva kopdarbība.

Preiļu 1. pamatskola

2017. gada rudens –
2018. gada novembris

Preiļu 1. pamatskola

Skolēnu radošo darbu krājuma veidošana un izdošana kā veltījums Latvijas 100-gadei “Manas pilsētas ielu stāsti cauri gadiem”!

Preiļu 1. pamatskola

2017. gada rudens –
2018. gada novembris

Preiļu 1. pamatskola

Veidojam skolas vēstures telpu “Manas saknes manā zemē – skolas vēstures istabas izveide, skolas muzeja izglītojošo programmu telpu paplašināšana, dzīvās vēstures, klases izveide”.

Preiļu 1. pamatskola sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju

2017. gads – 2018. gads

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Piedalīšanās Valsts ģimnāziju aktivitātēs.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2017. gads  – 2019. gads

Preiļu 2. vidusskola

Pa simtgades atmiņu takām.
Par katru 10gadi spilgtāko notikumu apkopojums (vēsture, personības, izglītība u.t.t.).

Preiļu

2. vidusskola

2018. gada garumā

Preiļu Galvenā bibliotēka

 Pasākumu cikls “Latvijas stāsti”.

Preiļu Galvenā bibliotēka

2018. gada garumā

Preiļu Galvenā bibliotēka

Informatīvi izglītojošs pasākumu cikls “Iepazīstam Latvijas novadus: Latgale, Zemgale, Vidzeme, Kurzeme”.

Preiļu Galvenā bibliotēka

2018. gada oktobris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Izstāde “No vecmāmiņas pūra lādes”.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2018. gada oktobris

Preiļu 2. vidusskola

Skolēnu novēlējumi Latvijai 100 gadu jubilejā.

Preiļu 2. vidusskola

2018. gada oktobris

Preiļu 1. pamatskola

Sporta stafete “Latvijai – 100”.

Preiļu 1. pamatskola

2018. gada 17. novembris

Pelēču KN

“Ai  tēvu  zeme stūru stūriem” – Latvijas Valsts 100. gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kurā atspoguļojas Pelēču pagasta ievērojamākās vietas un izcilākie cilvēki.

Pelēču KN

2018. gada 18. novembris

Preiļu KN

“Zynu zynu tāva sātu…” – akcijas Spēka zīmes “Preiļiem 90 – Latvijai 100!” ietvaros veidosim Latvijas karti. Svinīgs Valsts svētku sarīkojums.

Preiļu KN

2018. gada novembris

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas koncertzāle

Latvijas valsts Proklamēšanas 100 gadadienai veltīts koncerts.

Preiļu Mūzikas  un mākslas skola

2018. gada novembris

Preiļu 2. vidusskola

Akcija “100 grāmatas latviešu valodā”.

Preiļu 2. vidusskola

2018. gada novembris

Preiļu 2. vidusskola

Pasākumu cikls “A. Paulāna iela – manas skolas iela” (konkursi, tikšanās, izstādes, radošās darbnīcas u.c.).

Preiļu 2. vidusskola

2018. gada novembris

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Svētku lielais koncerts.

J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

2018. gada novembris

Aizkalnes TN

„Daudz laimes Latvija!” – Latvijas simtgadei veltīts svinīgs sarīkojums.

Aizkalnes TN

2018. gada novembris

Preiļu 1. pamatskola

Starpnovadu vispārizglītojošo skolu starpdisciplinārais erudīcijas konkurss “Latvijai 100”.

Preiļu 1. pamatskola

2018. gada novembris

Preiļu KN

Patriotisma nedēļa. Konkursi, radošās darbnīcas, fotoizstāde, lāpu gājiens. Svinīgais koncerts “Mēs visi Latvijai”, veltījums Latvijas simtgadei.

Preiļu 1. pamatskola

2018. gadā

Preiļi

Mākslas akcija “Preiļi=Latvija”.

Jauniešu centrs “ČETRI”

2018. gadā

Preiļi

Tikšanās cikls “Dzimis Preiļu novadā” (3 – 5 tikšanās).

Jauniešu centrs “ČETRI”

2019. gada novembris

Preiļu 2. vidusskola

Tēvzemes nedēļa (ierindas skate, patriotisma stundas, fotoizstāde “Ceļojam un iepazīstam Latviju” u.c.).

Preiļu 2. vidusskola

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja piedāvājums Latvijas simtgadei 2018. gadā (PDF)

Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.