Preiļos aizvadīts Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību “Lakstīgala 2017” Latgales posms

09.02.2017.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un  Valsts izglītības satura centru 9. februārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas zālē organizēja Latgales novada Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “LAKSTĪGALA 2017”.

Dziedāšanas sacensībās Preiļos piedalījās 1o komandas no Jēkabpils, Krustpils, Krāslavas, Līvānu un Preiļu novadiem un no Jēkabpils pilsētas. Katrā komandā – 5 dalībnieki, kuri apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā tautasdziesmu krājuma “Lakstīgala”, kurā apkopotas 117 latviešu tautasdziesmas. Sacensība noritēja 4 posmos, kur pirmajā  tika rādīti mājas darbi, atraktīvā veidā prezentējot savam novadam, dzimtajai vietai raksturīgo (dziesmas, tautas tērpus, tradīcijas, nodarbošanās, anekdotes, mīklas, mūzikas instrumentus utt.). Otrajā un trešajā posmā komandu dalībnieki sacentās tautasdziesmu dziedāšanas prasmē pēc dziesmas nosaukuma un par izlozēto tēmu “Daba”. Pēdējā posmā visi dalībnieki, atkarībā no savā vecumposmā apgūtajām zināšanām un prasmēm, atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, kuri bija par latviešu tautas mūzikas instrumentiem, par gadskārtām un godiem, par latviešu tautas tērpu, par latviešu tautas dziesmu vācējiem. Tāpat pasākuma laikā notika arī kopīga sadziedāšanās, tika izspēlētas rotaļas, spēles, minētas mīklās, skaitīti skaitāmpanti un stāstītas anekdotes.

Visi dalībnieki bija ļoti gatavojušies un zināja visas tautas dziesmas, pareizi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem un visi ieguva vienādu žūrijas vērtējumu – I pakāpes diplomus – komandas no Līvānu Bērnu un jauniešu centra folkloras pulciņa /1.-4.kl./, Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopa “Ceiruleits” /5.-9.kl./ un 10.-12. klases komanda (skolotāja Anna Kārkle), Krustpils pamatskolas 1.-4.klašu dziedātāji “Lakstīgalas” un “Mazputniņi” (skolotāja Maija Kīne), Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolas 5.-9. klašu komanda (skolotāja Iveta Bērziņa), Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10.-12. klašu komanda (skolotāja Sandra Bondare), Krāslavas novada Izvaltas pamatskolas komanda (skolotāja Silvija Stivriņa) un mūsu pašu Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa “Rūtoj” (skolotāja Ilze Rožinska).

Sacensības dalībniekus vērtēja Valsts Izglītības satura centra žūrija: Rita Platpere – Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas Vecākā referente mūzikas jautājumos, Māra Mellēna – Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatore un Agra Bērziņa – VISC Neformālās izglītības departamenta direktore.

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un latviešu tautas tradīcijām, kā arī aktivizēt sava novada kultūras apzināšanu un apgūšanu. Šajā gadā dziedāšanas sacensībām aprit 14 gadi un nākamajā gadā tiks svinēta jubileja “Lakstīgalai 15”, kad Latvijas kultūrvēsturisko novadu labākie tautas dziesmu dziedātāji tiks aicināti uz finālu Rīgā, kur satiksies vislabākie Latvijas tautas dziesmu zinātāji.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa “Rūtoj”

Anita Kolosova
Preiļu novada BJC direktora vietniece

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.