Par darba grupu sanāksmi Preiļu novada attīstības programmas 2017.-2023. gadam izstrādei

16.02.2017.

Saskaņā ar SIA Baltkonsults un Preiļu novada domes noslēgto līgumu un darba uzdevumu Preiļu novada attīstības programmas 2017.-2023. gadam izstrādei, nosūtam aicinājumu piedalīties Preiļu novada attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna apspriešanas darba grupā šī gada 16. februārī Preiļu novada domes II stāva zālē.

16. februāris pulksten 11.00

Aicināti visu nozaru un pašvaldības iestāžu vadītāji.

Aicinām būt aktīviem, lai izvērtētu plānotās investīcijas, prioritāros projektus un savas nozares lomu un vietu Preiļu attīstībā tuvākajos 7 gados.

 

Jolanta Gūža
SIA Baltkonsults valdes priekšēdētāja/
projektu vadītāja, 
info: Ināra Groce, 29299709

Pēdējās izmaiņas: 16.02.2017.