Notikusi Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas padomes sēde

09.02.2017.

9. februārī notika Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas padomes sēde, kurā tika izskatīti vairāki jautājumi, tostarp tika izskatīti un izvērtēti atbalsta programmas pretendentu iesniegumi, apspriests Preiļu novada “Sporta laureāts 2017” nolikums,  Preiļu novada BJSS budžets 2017. gadam, kā arī prezentēta BJSS mājas lapa.

Skolas padome nolēma piedāvāt Preiļu novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai apstiprināšanai un naudas līdzekļu piešķiršanai 11 atbalsta programmas pretendentus.

BJSS padomes sēdes notiek vismaz reizi 3 mēnešos, tajās, klātesot arī vecāku pārstāvjiem, tiek izskatīti skolai svarīgi jautājumi.

 

Pēdējās izmaiņas: 09.02.2017.