Pazeminoties gaisa temperatūrai, janvārī pieaudzis siltumenerģijas patēriņš

08.02.2017.

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumam pie AS “Latvijas Gāze” noteiktās dabas gāzes tirdzniecības cenas 170,74 EUR par tūkstoš normālkubikmetriem kopējais siltumenerģijas tarifs šā gada janvārī Preiļos ir 54,12 EUR/MWh bez PVN, informē SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļa. 

Vidējā maksa par siltumenerģiju – 1,541 EUR/m2 ar PVN

Dabas gāzes cena un siltumenerģijas tarifs nav mainījies kopš pagājušā gada decembra, tādējādi maksājumu par apkuri ietekmē tas, cik daudz siltumenerģijas patērēts. Janvāris bija auksts, tādēļ pieauga siltumenerģijas patēriņš apkurei, un līdz ar to apkures maksājumi ir lielāki. Salīdzinot ar iepriekšējo, 2016. gada decembra norēķinu periodu, siltumenerģijas patēriņš pieaudzis par 20,5 %, un vidējā apkures maksa ir palielinājusies par 17 %.

SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļas apkopotie dati liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, janvārī ir 1,541 EUR/m2 ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,51 EUR/m2 ar PVN. Apskatot katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, vidējā maksa par apkuri janvārī ir šāda: Liepu ielas katlumāja – 1,473 EUR/m2, Pils ielas katlumāja – 2,047 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja – 1,585 EUR/m2 ar PVN.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu specifika, ēku tehniskais stāvoklis un iedzīvotāju attieksme pret siltumenerģijas taupīšanu ir ļoti atšķirīgi, tāpēc atšķiras arī katrā mājā patērētais siltumenerģijas daudzums un maksa par apkurināmās platības kvadrātmetru. 

Aukstākā laikā lielāks siltumenerģijas patēriņš

Janvāra norēķinu periods bija 30 dienas (no 28.12.2016. līdz 26.01.2017.). Šajā laika periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija mīnus 4,32 grādi pēc Celsija skalas. Šis janvāris nav bijis no aukstākajiem. 2016. gada janvāra apkures norēķinu periodā vidējā gaisa temperatūra bija mīnus 10,67 grādi pēc Celsija, bet 2013. gada janvārī — mīnus 7,59 grādu pēc Celsija skalas.

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” prognozes liecina, ka dabas gāzes cena arī februārī saglabāsies šābrīža līmenī. Līdz ar to arī siltumenerģijas tarifs paliks nemainīgs. Apkurei patērētās siltumenerģijas daudzumu ietekmē laika apstākļi, un tieši šis būs noteicošais faktos tam, cik lieli būs apkures rēķini februāra norēķinu periodā. 

Taupa siltumenerģiju un naudu

To, ka, nosiltinot māju, tiek patērēts mazāk siltumenerģijas un attiecīgi mazāk jāmaksā par apkuri, apliecina vēl kāds piemērs. A. Upīša ielas 12. mājas dzīvokļu īpašnieki ir nosiltinājuši savu četru dzīvokļu ēku un janvāra norēķinu periodā par apkuri maksā par 27,4 % mazāk nekā blakus esošā, līdzīgā mājā A. Upīša ielā 10.

Viszemākā vidējā apkures maksa par kvadrātmetru ir Liepu ielas katlu mājas teritorijā. Tas tādēļ, ka šeit septiņas mājas ir renovētas, un tajās maksa par apkuri janvāra norēķinu periodā ar PVN ir: Rēzeknes iela 36 — 0,452 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,70 EUR ar PVN) Liepu iela 9 — 0,571 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 9,50 EUR ar PVN), Liepu iela 24 — 0,642 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 6,42 EUR ar PVN), Liepu iela 28 — 0,642 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 11,07 EUR ar PVN), Rēzeknes iela 32 — 0,647 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 8,33 EUR ar PVN), Liepu iela 12 — 0,717 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 11,61 EUR ar PVN), Liepu iela 21 — 0,729 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 7,93 EUR ar PVN), savukārt siera rūpnīcas mikrorajonā Daugavpils ielā 72 — 0,37 EUR/m2 (maksa par cirkulāciju vienam dzīvoklim 12,85 EUR ar PVN). 

Maksājumu par apkuri var samazināt

Gaisa temperatūra, siltumenerģijas ražošanai nepieciešamā kurināmā izmaksas, nodokļu politika – tie ir faktori, kas ietekmē apkures rēķinus un ko nav iespējams mainīt. Taču iedzīvotāji paši var kontrolēt, cik ekonomiski siltumenerģija tiek izmantota dzīvokļos un koplietošanas telpās.

Izmaksas par apkuri var samazināt, ja samazina siltumenerģijas patēriņu. Tādēļ iedzīvotājus aicinām siltumenerģiju izmantot taupīgi un racionāli — bez iemesla neatstāt atvērtus koplietošanas telpu logus un durvis, aizlīmēt savu dzīvokļu logu spraugas, lai pa tām neizplūstu siltums. Arī, pazeminot temperatūru visā mājā, ir iespējams ietaupīt. Tādā gadījumā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem ir jāvienojas par temperatūras samazināšanu un savs lēmums jādara zināms SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļai.

Vairums daudzdzīvokļu māju mūsu pilsētā ir būvētas pirms vairākiem gadu desmitiem, ekspluatācijas laikā tām nav bijis veikts kapitālremonts, to iekšējie inženiertīkli un nama nesošās konstrukcijas ir stipri nolietojušās, tādēļ ēkām ir liels siltumenerģijas zudums. Vislabākais veids, kā samazināt rēķinus par apkuri tajā pašā laikā saglabājot siltuma komfortu dzīvokļos, ir mājas siltināšana. Apliecinājies, ka renovētajās mājās maksājumi par apkuri ir pat divas reizes mazāki, nekā mājās, kurās siltumenerģijas taupīšanas pasākumi nav veikti.

Tādēļ dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti aktīvāk interesēties par daudzdzīvokļu ēku siltināšanas programmu. Pilnīga ēkas renovācija ir labākais veids, kā samazināt izdevumus par apkuri. Energoefektivitātes veicināšanas pasākumi rada naudas ietaupījumu, jo komunālie maksājumi samazinās tik daudz, lai nosegtu energoefektivitātes izmaksas un radītu finanšu ietaupījumu. 

 

2016. gada janvāra apkures periods

(28.12.2015.—27.01.2016.)

2017. gada janvāra apkures periods

(28.12.2016.—26.01.2017.)

Periods par apkuri

31 diena

30 dienas

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

mīnus 10,61 Celsija grāds

mīnus 4,32 Celsija grādi

Kopējais siltumenerģijas tarifs (bez PVN 12 %)

54,40 EUR/MWh

54,12 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12 %)

1,962 EUR/m2

1,541 EUR/m2

 

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

 

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2017.