Sadzīves atkritumu izvešanas maksas izmaiņas Preiļu novadā

06.02.2017.

26. janvāra Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināta jauna sadzīves atkritumu izvešanas maksa Preiļu novadā.

No šā gada 1. marta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novadā būs 13,19 EUR bez PVN. Līdz šim atkritumu izvešanas maksa bija 10,69 EUR bez PVN. Tarifa pieaugums saistīts ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā. SIA “Preiļu saimnieks” maksā dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Cinīši” nodotajiem sadzīves atkritumiem.

Sabiedrība “Preiļu saimnieks” jau iepriekš ir informējusi, ka tiek paredzēts pakāpeniski no 2017. līdz 2020. gadam paaugstināt dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos, lai samazinātu poligonos apglabājamo atkritumu apjomu un veicinātu atkritumu otrreizējo izmantošanu un pārstrādi. Attiecībā uz dabas resursu nodokļa likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu no 2017. gada janvāra tā ir 25 EUR līdzšinējo 12 EUR vietā. Plānots, ka dabas resursu nodoklis turpinās pieaugt: no 2018. gada — 35 EUR, no 2019. gada — 43 EUR, no 2020. gada jau 50 EUR par tonnu. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norādījusi, ka dabas resursu nodokļa piemērošana kopumā veicina dabas resursu efektīvāku izmantošanu, tomēr atsevišķās pozīcijās nodokļa likmes ir jāpaaugstina, lai veicinātu resursu pārdomātu izmantošanu.

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 06.02.2017.