Par aktuālo uzņēmējdarbībā no “Atbalsts uzņēmējiem”

03.02.2017.

Aktuālās ziņas:

1) Klasteris – efektīvs instruments uzņēmēju konkurētspējas celšanai https://em.gov.lv/lv/jaunumi/13345-klasteris-efektivs-instruments-uznemeju-konkuretspejas-celsanai

2) Iespēja pieteikties Eiropas Kosmosa aģentūras projektiem https://em.gov.lv/lv/jaunumi/13260-iespeja-pieteikties-eiropas-kosmosa-agenturas-projektiem

3) ALTUM palielina finansējumu biznesa eņģeļu līdzfinansētajiem projektiem https://www.altum.lv/lv/jaunumi/altum-palielina-finansejumu-biznesa-engelu-lidzfinansetajiem-projektiem

4) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pamazām atklāj reģionālos biznesa inkubatorus. Vairāk informācijas par programmu šeit http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/biznesa-inkubatori

5) Semināri par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās notiks 21 Latvijas pilsētā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/13535-seminari-par-pieejamo-atbalstu-energoefektivitates-pasakumu-istenosanai-daudzdzivoklu-ekas-notiks-21-latvijas-pilseta

6) EM pārziņā esošie normatīvie akti, kas stājas spēkā 2017. gada sākumā https://em.gov.lv/lv/jaunumi/13183-em-parzina-esosie-normativie-akti-kas-stajas-speka-2017-gada-sakuma

7) VARAM aicina pārrobežu sadarbības projektu īstenotājus piedalīties trešajā projektu pieteikumu konkursā  http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23466

8) Mudinās komersantus ieviest energoefektivitātes pasākumus  https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/13387-mudinas-komersantus-ieviest-energoefektivitates-pasakumus

9) 2017. gada 3. aprīlī dabasgāzes tirgus Latvijā tiks pilnībā atvērts visiem lietotājiem   https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/energijas_tirgus_un_infrastruktura/dabasgazes_tirgus_atversana_latvija/

10)  Elektroenerģijas tirgotāji turpmāk aktīvāk iesaistīsies energoefektivitātes pasākumu īstenošanā https://em.gov.lv/lv/jaunumi/13454-elektroenergijas-tirgotaji-turpmak-aktivak-iesaistisies-energoefektivitates-pasakumu-istenosana

11) VARAM aicina reģistrēties INTERREG EUROPE programmas informatīvajai dienai http://varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23638

12) Līdz 2017.gada 15.maijam var iesniegt projektu pieteikumu atbalsta saņemšanai energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1

13) Atviegloti nosacījumi augsti kvalificētu speciālistu piesaistei no ārvalstīm, t.sk. start-up veidošanai https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/13517-atviegloti-nosacijumi-augsti-kvalificetu-specialistu-piesaistei-no-arvalstim-tsk-start-up-veidosanai

 

Aktuālie pasākumi:

1) š.g. 9.februāris Atbalsta gadatirgus biznesa uzsācējiem Rēzeknē https://www.altum.lv/lv/notikumi/atbalsta-gadatirgus-biznesa-uzsacejiem-rezekne

2)  š.g. 15. februārī plkst. 11:00 Preiļos notiks seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process” https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/13495-daudzdzivoklu-maju-energoefektivitates-paaugstinasana-nosacijumi-un-renovacijas-process-preili

3) š.g. 15. februārī plkst. 17:30 Rēzeknē notiks seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process” https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/13493-daudzdzivoklu-maju-energoefektivitates-paaugstinasana-nosacijumi-un-renovacijas-process-rezekne

4) š.g. 16. februārī plkst. 11:00 Krāslavā notiks seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process” https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/13497-daudzdzivoklu-maju-energoefektivitates-paaugstinasana-nosacijumi-un-renovacijas-process-kraslava

5) š.g. 16. februārī plkst. 17:30 Daugavpilī notiks  seminārs “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process” https://www.em.gov.lv/lv/par_ministriju/notikumu_kalendars/13491-daudzdzivoklu-maju-energoefektivitates-paaugstinasana-nosacijumi-un-renovacijas-process-daugavpils

Informācija par pārējiem DME pasākumiem Rīgā un Latvijas reģionos Ekonomikas ministrijas mājas lapā  https://www.em.gov.lv/lv/es_fondi/dzivo_siltak/pasakumi/

 

Atskats vēsturē:

1) š.g. 10.janvārī notika seminārs “Atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos” https://www.youtube.com/playlist?list=PLEpmZGd71QJHAU3vmpwBCHkvvNQpTU4fQ Noskaties video par programmas nosacījumiem, energoefektivitātes novērtēšanu un uzņēmuma energoauditu, par projektu piemēriem

2) Š.g. 19.janvārī notika forums “Klasteris – Forums “Klasteris – sadarbība ar rezultātuhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLEpmZGd71QJGfJKkcneinYZCtzIk9qqAr. Ieskats pasākumā fotogrāfijās šeit  https://www.facebook.com/pg/atbalstsuznemejiem/photos/?tab=album&album_id=1833338496880875

 

Aktuālās prezentācijas var atrast http://slideshare.net/ekonomikas_ministrija, visi aktuālie video ir https://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.