15. februārī Preiļos notiks daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai veltīts seminārs

15.02.2017.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas process. (Preiļi)

 

2017. gads 15. februāris, plkst. 11:00
Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs
Kooperatīva iela 6, (3.stāvs), Preiļi

Pieteikšanās šeit 

10:30 – 11.00

Semināra dalībnieku reģistrācija

11:00 – 11:05

Preiļu novada domes pārstāvja uzruna

11:05–11:30

Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi. Ieteicamie energoefektivitātes pasākumi.
Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija 

11:30 – 12:10

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un projekta realizācijas process.
Dina Kaupere, ALTUM

12.10 – 13:00

Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Tehniskā dokumentācija un tehniskie risinājumi.
Mārtiņš Upītis, ALTUM 

13.00 – 13.30 

Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta vadība. 
Signe Kajaka, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 

13.30 – 14.30  

Padziļinātas konsultācijas par granta pieteikuma un pielikumu  sagatavošanu daudzdzīvokļu māju pilnvarotajām personām. Dina Kaupere,  ALTUM 
•    Granta pieteikuma veidlapa un pielikumi
•    Projekta vadības izmaksu noteikšana
•    Projekta attiecināmā PVN aprēķināšana
•    Būvniecības un citu pakalpojumu līgumu specifiskās prasības
•    Rēķinu izrakstīšanas un apmaksas kārtība
•    Un citi jautājumi

Šā gada 15. un 16. februārī četrās Latgales pilsētās – Preiļos, Rēzeknē, Krāslavā un Daugavpilī – notiks semināri par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu.  Seminārus organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros.

Uz semināriem aicinām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos.

Seminārā „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte” klātesošie tiks informēti par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Seminārā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem. Pasākumu laikā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pārstāve dalīsies pieredzē par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijas projekta vadību.

Semināri notiks š.g. 15. februārī plkst. 11:00 Preiļos un plkst. 17.30 Rēzeknē, bet š.g. 16. februārī plkst. 11:00 Krāslavā un plkst. 17.30 Daugavpilī.

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Semināram Preiļos var pieteikties šeit, semināram Rēzeknē var pieteikties šeit, semināram Krāslavā var pieteikties šeit, bet pasākumam Daugavpilī var pieteikties šeit.  Sīkāku informāciju par semināriem var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.