Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ”

31.01.2017.

20. gadsimta 20. gados Rainis sarakstījis vairākus dzejoļu krājumus bērniem, kas kļuvuši par latviešu bērnu dzejas klasiku. Dzejoļos darbojas gan dzīvnieki, gan putni, gan dažādi dabas spēki un, protams, paši bērni.

Rainis jau kopš bērnības ir bijis labs dabas norišu vērotājs, pamanot gadalaiku nestās pārmaiņas un nianses augu valstībā. Šī dabas mīlestība viņu pavada visu turpmāko dzīvi. Dažādi ziedi, galvenokārt pļavu, lauku puķes, kas, iepazītas jau bērnībā, bieži sastopamas Raiņa dzejā. Tāpat viņa dzeja bagāta ar dzīvnieku un putnu tēliem, dažādām dabas parādībām, apdzejota ir saule, mēness, zvaigznes, sals, sniegs, ledus…

Ikviens no mums noteikti var atrast kādu īpašu Raiņa dzejoli ar sev tuvāko dabas, dzīvnieka vai putna tēlu, ko varam iemācīties un ieteikt citiem. Tāpēc lasiet un izvēlieties savu mīļāko Raiņa dzejoli, uzzīmējiet vai izveidojiet to un atsūtiet uz dzejnieka jaunu dienu zemi Jasmuižu!

Raiņa muzejs „Jasmuiža” izsludina vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ, kas domāts bērniem no 6 līdz 12 gadu vecumam.

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no krājumiem „Zelta sietiņš”, „Puķu lodziņš”, „Vasaras princīši un princītes”, „Putniņš uz zara”, „Saulīte slimnīcā”.

Vizuālajā mākslā:

  • zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās:
  1. grafikas un zīmējumus ne mazākus par A4 formātu;
  2. gleznojumus A3 vai A2 formātā.

Vizuāli plastiskajā mākslā:

  • trīsdimensiju darbus (individuālus un kolektīvus) dažādās tehnikās.

Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā piedalās ar vienu darbu.

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās, izstādēs, reklāmas materiālos. Konkursam iesniegtos darbus to autori varēs saņemt Raiņa muzejā „Jasmuiža” no 2017. gada 20. decembra.

Darbu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 7. aprīlis (pasta zīmogs).

Darbs ar norādi „Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursam DABA, PUTNI UN DZĪVNIEKI RAIŅA DZEJĀ” iesniedzams, sūtot pa pastu. Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV-5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tālr. 29487589.

Informācija uzziņai pa tālr. 29487589 (Solvita Brūvere) vai e-pastu: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

Konkursa balvu sponsori: Memoriālo muzeju apvienība, keramiķi Raivo Andersons, Viktors Ušpelis un Edvīns Vincevičs, grāmatu apgāds „Zvaigzne ABC”.

Konkursa nolikums (PDF)

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.