Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzeja informācija jaunajiem Gadatirgus dalībniekiem

25.01.2017.

Ar prieku paziņojam, ka četrdesmit septītais Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu Gadatirgus notiks š.g. 3. un 4. jūnijā. 

Mīļi gaidām meistarus, kuri darina latviešu tautas lietišķās mākslas izstrādājumus, izmantojot un iespaidojoties no mūsu tautas arheoloģiskā un etnogrāfiskā mantojuma.

Priecāsimies par tradicionāliem amatu pratējiem: audējiem, rokdarbniekiem, kalējiem, rotkaļiem, ādas un koka izstrādājumu darinātājiem, pinējiem un podniekiem.

Informācija amatniekiem par pieteikšanās kārtību Gadatirgum:

Š.g. 6. februārī Brīvdabas muzeja mājaslapā tiks ievietoti šādi dokumenti:

Gadatirgus koncepcija,

Gadatirgus nolikums,

pieteikuma veidlapa,

informācija par dokumentu kārtošanas norisi.

Lūgums, pirms aizpildīt pieteikuma veidlapu, rūpīgi izlasīt nolikumu!

Informācija Gadatirgus – 2016 dalībniekiem:

1. gada Gadatirgū uz dalību pretendē tās personas, kuras ir bijušas 2016. gada Gadatirgus dalībnieki, kuri ir ievērojuši Gadatirgus nolikumā un ar Rīkotāju noslēgtajā līgumā, noteiktās prasības dalībniekiem.

Šiem dalībniekiem š.g. 23. un 24. janvārī uz paša amatnieka norādīto ē-pasta adresi tiks nosūtīti visi iepriekš minētie dokumenti.

Informācija jaunajiem dalībniekiem

Katrai vērtībai vajag jaunus spārnus lidojumam!

Patiesi priecāsimies un gaidīsim jauno dalībnieku pievienošanos 2017. gada Gadatirgum.

Visi nepieciešamie dokumenti, informācija par pieteikšanos kārtību, ekspertu komisijas darba laikiem būs ievietoti muzeja mājaslapā, sadaļā Gadatirgus – Jaunie dalībnieki 2017, t.i., http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/jaunie-amatnieki/ .

Gaidīsim Jūsu pieteikumus!

Radošu ceļu līdz 2017. gada Gadatirgum vēlot,

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja

Izglītības un informācijas nodaļa

Tālr. nr. 67994106

amatnieki.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2017.