26. janvāra Preiļu novada domes sēdes kārtība

26.01.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2017. gada 26. janvārī, plkst. 15.00

DARBA  KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES LĒMUMPROJEKTI

 1. Par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu valsts īpašumā.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu.
 3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 4. Par dzīvokļu īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 5. Par apakšnomas līguma apstiprināšanu.
 6. Par saistošo noteikumu atcelšanu.
 7. Par papildus telpu nomu pansionāta “Preiļi” vajadzībām.
 8. Par neapdzīvojamo telpu nomu.
 9. Par aizdevuma ņemšanu projekta  “Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas ēku telpu pārbūves būvprojekta izstrādei” realizēšanai.
 10. Par aizdevuma ņemšanu  projekta ”Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūves būvprojekta izstrādei” realizēšanai.
 11. Par aizņēmumu projekta  “Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī-30)   “Preiļu pils pārbūves 3. kārtas  būvprojekta aktualizācija” realizēšanai.

 SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES LĒMUMPROJEKTI

 12. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
13. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS  SĒDES LĒMUMPROJEKTI 

 14. Par tehnoloģisko pārtraukumu un līguma termiņa pagarināšanu.
15. Par adreses maiņu.
16. Par nekustamā īpašuma sadali.
17. Par domes lēmuma papildināšanu.
18. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Preiļu novadā.
19. Par licencētās makšķerēšanas Pelēču ezerā nolikumu.
20. Par saistošo noteikumu 2017/01 apstiprināšanu.

 APVIENOTO KOMITEJU SĒDES LĒMUMPROJEKTI

21. Par sadarbības līgumu ar Vārkavas novada pašvaldību Bērnu un jauniešu sporta skolas funkciju nodrošināšanai.
22. Par “Preiļu pils atjaunošana 1. kārtas 1. un 2. etaps” būvdarbu būvuzraudzību.
23. Saistošie noteikumi 2017/02 “Par Preiļu novada 2017.gada pamatbudžetu”.
24. Saistošie noteikumi 2017/03 “Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam”.
25. Par vēlēšanu iecirkņu vietu noteikšanu Preiļu novadā.

Papildjautājums

26. Par nekustamā īpašuma sadali.

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 26.01.2017.