Dzīvokļa īpašuma Cēsu ielā 11–15 elektroniskā izsole

19.01.2017.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3–1, Preiļos, rīko nekustamam īpašumam Cēsu ielā 11–15, Preiļos, otro izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 69,7 m2 platībā. Ierakstīts Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4643 15, kadastra numurs: 7601 900 2185.

Īpašuma izsoles sākumcena: 2850,00 EUR.

Izsoles solis: 100,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums ir 2017. gada 19. janvārī pulksten 13.00, izsoles noslēguma datums ir 2017. gada 20. februārī pulksten 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2017. gada 8. februārim nepieciešams iemaksāt nodrošinājuma summu 380,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr. 25077712171, konta Nr. LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja tās autorizēt dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Uzziņas pa tālr. 29183199.

 

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2017.