Komunālajai nodaļai ziema ir aktīvs darba periods

20.01.2017.

Šogad sniegota ziema sākās jau ar novembra pirmajām dienām. Viena no galvenajām SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas rūpēm ziemā ir ielu un gājēju celiņu tīrīšana.

SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas kompetencē ietilpst sniega tīrīšana no ielām (izņemot tranzītielas), gājēju celiņiem, automašīnu stāvlaukumiem un arī no dzīvojamo mikrorajonu iekškvartāliem.

SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja Zenta Igolniece nepārtraukti seko līdzi laika apstākļu izmaiņām, lai nepieciešamības gadījumā dotu rīkojumu sākt darbu. Sniega tīrīšana tiek veikta, domājot par pilsētnieku ērtībām, lai no rīta uz darbu varētu doties pa notīrītiem trotuāriem. Lai visu paspētu, Komunālās nodaļas darbinieki tīrīšanu sāk jau pirms pieciem rītā. Ja no rīta stipri snieg, tiek nogaidīts, kamēr snigšana mazinās.

Sniega tīrīšana Preiļu pilsētā tiek veikta ar traktortehniku, savukārt tie trotuāru posmi, kur pārāk tuvu ietves malām atrodas koki, apgaismojuma stabi vai citi šķēršļi, tiek tīrīti ar rokām.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju mikrorajonos sētnieku pienākumus veic SIA “Preiļu saimnieks” palīgstrādnieki, kuriem darba laiks ziemas sezonā ir noteikts astoņas stundas: no pulksten sešiem rītā līdz desmitiem un no pulksten vieniem pēcpusdienā līdz pieciem. Katrā mikrorajonā ir savi pastāvīgi darbinieki, kuri rūpējas par tīrību un kārtību. Daudzviet uzstādītas kastes ar sāls–smilts maisījumu, lai palīgstrādniekiem tās vienmēr būtu pieejamas.

SIA “Preiļu saimnieks” apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piebraucamo ceļu un iekšpagalmu tīrīšanu apgrūtina tur novietotās automašīnas, ar kurām ziemā to īpašnieki izbrauc reti. Atstātie spēkrati traucē citiem autovadītājiem un sniega tīrīšanas tehnikai. Tādēļ aicinām autovadītājus būt saprotošiem un sniega tīrīšanas laikā atbrīvot stāvlaukumus — jo rūpīgāk notīrīts sniegs, jo vieglāk pašiem autovadītājiem. Tāpat autovadītāji pašu ērtību labad tiek aicināti, tīrot uz automašīnām sasnigušo sniegu, neveidot kaudzes auto stāvlaukumos.

SIA “Preiļu saimnieks” Komunālā nodaļa aicina mājas vecākos uz sadarbību kopīgi risināt auto stāvlaukumu tīrīšanas problēmu, griežoties Komunālajā nodaļā un saskaņojot stāvlaukumu tīrīšanas laiku. Mājas vecākie pazīst automašīnu īpašniekus un ar viņiem var vienkāršāk sazināties un palūgt atbrīvot teritoriju uz sniega tīrīšanas laiku. Labs piemērs tam ir A. Upīša ielas 5. mājas iedzīvotāji, kur mājas vecākā Agnese Sevastjanova pēc lielās snigšanas 15. janvārī saskaņoja ar Komunālo nodaļu pie mājas esošā stāvlaukuma tīrīšanas laiku un palūdza pazīstamos autovadītājus uz brīdi savus spēkratus novietot citur. 

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.