Būs pieejams ERAF līdzfinansējums Preiļu pils atjaunošanai un pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanai

17.01.2017.

Kultūras ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi un izraudzījusi vairāku Latgales pašvaldību, tai skaitā Preiļu novada pašvaldības, kopprojekta „RĪTEIROPAS vērtības” priekšatlases ideju, kas pretendēs uz ERAF līdzfinansējumu nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai, aizsardzībai un attīstībai Latgalē. Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1 “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros tiek plānotas investīcijas Preiļu pils atjaunošanai – komunikāciju sistēmu uzstādīšana pilī (elektrība, kanalizācija, ūdensvads, siltumtrase). Kopprojekta iesniedzējs ir Daugavpils pilsētas dome, sadarbības partneri – Aglonas bazilikas draudze, Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome. Priekšatlasē atbalstītais ERAF finansējums pašvaldībām kopprojekta „RĪTEIROPAS vērtības” īstenošanai sastāda 5 000 000 EUR (85% no projekta attiecināmām izmaksām). Projekta iesniegums Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai pašvaldībām jāsagatavo līdz 2017. gada 31. decembrim.

2016. gada decembrī Preiļu novada dome saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājumu iesniegt projekta pieteikumus “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” ar kopējo ERAF finansējumu ne vairāk kā 240 952 EUR un projekta iesniegumu “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos” ar kopējo ERAF finansējumu ne vairāk kā 102 987 EUR. Darbus plānots veikt 2017. gada būvniecības sezonas laikā.

Līga Upeniece
projektu koordinatore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.