Siltuma maksājumi daudzdzīvokļu mājās decembrī Preiļos

11.01.2017.

Pagājušā gada decembrī AS “Latvijas Gāze” noteiktā dabas gāzes tirdzniecības cena ir 170,74 EUR par tūkstoš kubikmetriem gāzes, un atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumam pie šādas dabas gāzes cenas kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos ir 54,12 EUR/MWh (bez PVN). 

Vidējā maksa par siltumenerģiju – 1,279 EUR/m2

2016. gada decembra norēķinu periodā vidējā maksa par siltumenerģiju ir par 4,77 % zemāka (siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem par 5,84 % zemāka), nekā tā bija 2016. gada novembra norēķinu periodā.

SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdensapgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, decembrī ir 1,279 EUR/m2 ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,29 EUR/m2 ar PVN. Apskatot katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, vidējā maksa par apkuri decembrī ir šāda: Liepu ielas katlumāja — 1,228 EUR/m2, Pils ielas katlumāja — 1,743 EUR/m2, Celtnieku ielas katlumāja — 1,275 EUR/m2 ar PVN.

Decembra norēķinu periods par apkuri bija 30 dienas (no 28.11.2016. līdz 27.12.2016.). Šajā periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija mīnus 0,8 Celsija grādi. 

Apkures maksa renovētajās mājās

Par apkuri vismazāk maksā renovēto māju iedzīvotāji. Maksa par apkuri Preiļu renovētajās mājās oktobra apkures periodā ar PVN: Rēzeknes 36 — 0,375 EUR/m2, Liepu 9 – 0,465 EUR/m2, Liepu 24 – 0,498 EUR/m2, Liepu 28 – 0,549 EUR/m2, Rēzeknes 32 – 0,557 EUR/m2, Liepu iela 12 – 0,571 EUR/m2, Liepu 21 – 0,58 EUR/m2, bet siera rūpnīcas mikrorajonā Daugavpils ielā 72 – 0,29 EUR/m2.

Maksājumi par apkuri ir zemāki arī tajās mājās, kurās, lai dārgo siltumu nelaistu vējā, iedzīvotāji kopā ar māju vecākajiem veikuši dažādus siltumenerģijas taupīšanas pasākumus, sakārtojot ēku durvis un logus, noblīvējot bēniņu lūkas, iestiklojot pagraba logus un atbilstoši ieregulējot siltummezglus. Taupīga patērētāju attieksme pret siltumenerģijas patēriņu pozitīvi atspoguļojas ikmēneša rēķinos. SIA „Preiļu saimnieks”, izprotot iedzīvotāju materiālās iespējas, pateicas visiem klientiem, kuri laikus veic komunālos maksājumus! 

 

2015. gada decembra apkures periods

(27.11.2015.—27.12.2015.)

2016. gada decembra apkures periods

(28.11.2016.—27.12.2016.)

Decembra norēķinu periods par apkuri

31 diena

30 dienas

Vidējā gaisa temperatūra norēķinu periodā

plus 3,13 Celsija grādi

mīnus 0,8 Celsija grādi

Kopējais siltumenerģijas tarifs (ar PVN 12 %)

54,40 EUR/MWh

54,12 EUR/MWh

Vidējā maksa par kvadrātmetru (ar PVN 12 %)

1,131 EUR/m2

1,279 EUR/m2

 * renovētās mājas


Grafikā apkopota maksa par apkuri šāgada novembra norēķinu periodā tehniski līdzīgās 60 dzīvokļu 467. sērijas mājās Preiļos.

Siltumenerģijas tarifs un āra gaisa temperatūra visiem patērētājiem ir vienāda, taču maksa par apkuri katrā mājā var būt ļoti atšķirīga. Kā redzams, vislielāko ekonomiju var iegūt, ja veikta pilna renovācija. Mājās, kur iedzīvotāji izpratuši siltināšanas darbu nepieciešamību un lietderību, maksājums par apkuri ir ievērojami mazāks nekā nesiltinātās mājās.

Kvalitatīvi nosiltināta māja dod ietaupījumu, kas naudas izteiksmē ir lielāks par renovācijas izmaksām, turklāt ieguvums ir arī sakārtota māja ar lielāku tirgus vērtību.

Inese Šņepste, SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.