Preiļu novads Latvijas simtgadi sagaidīs ar daudziem interesantiem pasākumiem

09.01.2017.

9. janvārī Preiļu novada domes sēžu zālē bija pulcējušies Preiļu novada pašvaldības iestāžu vadītāji, lai pārrunātu par aktivitātēm un pasākumiem, kas novadā notiks Latgales kongresa simtgades un Latvijas valsts 100. dzimšanas dienas zīmē. Sarunā piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.

Par pasākumiem, kuri ieplānoti Latgales reģionā un tiks finansēti no valsts budžeta, klātesošos informēja Latvijas simtgades pasākumu koordinators Preiļu novadā, Preiļu novada kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti arī ar pasākumiem, kas ietverti kultūras centra darba plānā: 3. maijā paredzēts Igora Pliča vadībā veidotā fotoalbuma “Latgalietis 21. gadsimtā” prezentācijas pasākums, 4. maijā – Baltā galdauta svētki, 8. jūlijā – “Novadu sasaukšanās”, valsts svētku pasākumu cikls rudenī – no Lāčplēša dienas līdz Latvijas Republikas dzimšanas dienas svinībām. Sagaidot Latgales kongresa simtgadi, vairāki pasākumi martā un aprīlī ieplānoti par godu izcilajam Latgales kultūras un garīgajam darbiniekam Francim Trasunam – literārais pasākums ar rakstnieces Ingas Ābeles piedalīšanos, Rēzeknes Tautas teātra izrāde, Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” apmeklējums dažādām novada iedzīvotāju grupām.

Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda informēja, ka, sagaidot svarīgās jubilejas, novadā jāizdara kaut kas paliekošs. Viena no iecerēm ir tējnīcas atjaunošana uz Mīlestības kalniņa Preiļu parkā. Tur varētu izveidot laulību reģistrācijas vietu, un  jau nākamajā gadā visas laulību reģistrācijas varētu notikt svinīgi vienā datumā. Otra ideja ir laukuma labiekārtošana pie pašvaldības ēkas. Tur svētkos notiek pasākumi, koncerti, tiek organizēti amatnieku tirdziņi. Tehniskais projekts laukuma sakārtošanai jau ir gatavs. Savukārt Latgales plānošanas reģiona vadība aicinās uz kopējo pasākumu – katrā pašvaldībā iestādīt 100 ozolus.

Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs kā svarīgāko pasākumu minēja  iesākto Preiļu pils renovācijas projektu. Tā būtu galvenā un lielākā dāvana, sagaidot valsts jubileju. Izpilddirektors vērsa uzmanību uz to, lai svētku aktivitātēs tiktu iesaistīti skolu audzēkņi un jaunieši, jo tādā veidā jaunā paaudze smelsies informāciju par mūsu valsts vēsturi un iepazīs pagātnes notikumus. 

 Par pašvaldības iestādēs ieplānotajiem pasākumiem informēja vairāku iestāžu vadītāji. Preiļu 1. pamatskolas direktore, Vēstures skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Nora Šņepste pavēstīja, ka izglītības iestādes pilsoniskās audzināšanas ietvaros aktualizēs Latgales kongresa simtgades notikumus gan mācību stundās, gan pasākumos. Sadarbībā ar Vēstures un lietišķās mākslas muzeju iecerēta semināru un radošo darbu sērija vēstures skolotājiem, uz kuriem tiks pieaicināti speciālisti, ieplānoti arī izbraukumu semināri.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore Tekla Bekeša pie lielākajiem pasākumiem minēja Simts priekšmetu stāstus, muzeja suvenīra izveidošanu valsts simtgadei, muižas kapeņu atvēršanu tūristiem. Muzeja speciālisti iecerējuši rīkot arī vēsturisku kinoseansu un performanci “Lomu spēles vēsturē”. Preiļu novada politiski represēto biedrība turpinās pagājušā gada darbu – kopā ar iedzīvotājiem atkal iestādīs 100 rozes. 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune iepazīstināja ar pasākumiem, kuri notiks sadarbībā ar Izglītības ministriju un Valsts izglītības satura centru. Aprīlī Preiļos norisināsies 5. mākslas un mūzikas festivāla “Toņi un pustoņi” 2. kārta, maijā jauniešu pašdarbības kolektīvi piedalīsies pasākumos Rīgā, savukārt bērnu un jauniešu deju kolektīvi dosies uz Cēsīm, lai piedalītos festivālā “Latvju bērni danci veda”. Ieplānota piedalīšanās vides izglītības projektos un skolēnu pašpārvalžu salidojumos. Sadarbībā ar Kultūras centru un Preiļu 1. pamatskolu 12. maijā Preiļos paredzēts Latvijas novadu sadraudzības pasākums. 

Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece Ilona Skorodihina informēja, ka daudzi pasākumi tiek organizēti, lai atklātu Latgales vēstures lappuses, bet trīs pasākumu cikli veltīti Latvijas simtgadei: UNESCO Stāstu bibliotēkas ietvaros tiks vēstīts par novada stiprajiem cilvēkiem, notiks Latvijas nacionālās enciklopēdijas prezentācijas pasākums, bet informatīvi izglītojošajā ciklā labāk iepazīsim Latvijas reģionus.

Līdz janvāra beigām tiks apkopota pašvaldības iestāžu informācija par valsts simtgades pasākumiem un ieplānotajām aktivitātēm, un tā būs pieejama kopīgajā pasākumu plānā mājas lapā un bukletu veidā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 09.01.2017.