2016. gads Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā

09.01.2017.

Dzimšanas reģistru skaits  –  95 (iepriekšējā gadā – 107). 2016. gadā reģistrētas 45 meitenes (iepriekšējā gadā – 52 meitenes) un 50 zēni (iepriekšējā gadā – 55 zēni).

Reģistrējot bērna dzimšanu, dzīvesvietu Preiļu novadā vecāki  norādījuši 84 jaundzimušajiem, pārējiem 11 jaundzimušajiem dzīvesvieta norādīta citu novadu teritorijās.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies dzimšanas reģistru skaits bez ziņām par bērna tēvu  – no 5  uz  3. Paternitāte atzīta 35 bērnam (2015. gadā – 41 bērnam). Pēc ģimenē dzimušo bērnu skaita: pirmais – 40, otrais – 38, trešais – 9, ceturtais – 6, piektais – 1, sestais – 1, dvīņi piedzimuši  1 ģimenē (iepriekšējā gadā – 1 ģimenē).

Populārākie vārdi meitenēm: Amanda, Evelīna, Dārta, Marija. Iepriekšējos gados vecāki vairāk izvēlējās meiteņu vārdus: Alīna, Anastasija, Karolīna, Patrīcija, Sofija.                  

Zēniem populārākie vārdi 2016. gadā: Dominiks, Adrians, Emīls, Alens, Artjoms, Kārlis, Renārs. Iepriekšējos gados visbiežāk dotie vārdi zēniem: Jānis, Daniels, Roberts, Adrians, Dominiks, Rolands, Konstantīns.

Retākie vārdi 2016. gadā: Amē(ā)lija, Ance, Asja, Arina, Endija, Olīvija, Signe, Edijs, Enriko, Gļebs, Mairis, Rafaēls, Zemgus. Divi vārdi doti  vienam  bērnam – Rūta Madara. Jāpiezīmē, ka ar katru gadu divu vārdu došanas tendence samazinās.

Reģistrēto laulību skaits – 41 (iepriekšējā gadā – 49 laulības), tai skaitā baznīcā – 1 laulība (2015. gadā – 4 laulības). Laulību ar ārzemniekiem pagājušajā gadā nebija, 2015. gadā – 3. Dzimtsarakstu nodaļā visas laulības tika reģistrētas svinīgi. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām laulības ne 2015. gadā, ne 2016. gadā netika reģistrētas, jo nebija izteikta šāda vēlēšanās.

Laulības vecums – 18 gadi – netika samazināts nevienā gadījumā. Vienā gadījumā bija saīsināts mēneša termiņš   laulības noslēgšanai. Kopā tika saņemti 60 iesniegumi laulības reģistrācijai (iepriekšējā gadā – 75 iesniegumi). Uz laulības reģistrāciju neieradās 3 pāri, arī 2015. gadā – 3. Uz 16  iesniegumu pamata tika izsniegtas izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās vai citās dzimtsarakstu nodaļās, iepriekšējā gadā – 19.

Pēc vecuma laulībā stājušies: līdz 30 gadiem – 18 vīrieši un 24 sievietes, līdz 40 gadiem – 12 vīrieši un 6 sievietes, līdz 50 gadiem – 5 vīrieši un 9 sievietes, pēc 50 gadiem – 6 vīrieši un 2 sievietes. Jaunākā līgava – 18 gadu vecumā, vecākā – 72 gadu vecumā. Jaunākais līgavainis – 20 gadu vecumā, vecākais – 68 gadu vecumā.

Pēc laulību skaita: abi stājušies pirmajā laulībā  –  27 pāri, abi stājušies atkārtotā laulībā – 3 pāri, viens stājies pirmajā, otrs atkārtotā laulībā – 11 pāri. Datu analīze liecina, ka vīrieši atkārtotā laulībā stājušies 7 reizes, sievietes – 10  reizes. 

Miršanas reģistru skaits  –  166, iepriekšējā gadā – 182 miršanas reģistri, tai skaitā, vīrieši – 82, sievietes – 84.

Mirušie  pēc dzīvesvietām: Preiļu pilsēta – 70, Aizkalnes pagasts – 7, Pelēču pagasts – 9, Preiļu pagasts – 23, Saunas pagasts – 27, citi novadi – 30. Mirušie pēc vecuma: jaunākā sieviete – 43 gadus veca, vecākā sieviete – 99 gadus veca, jaunākais vīrietis – 35 gadu vecumā, vecākais vīrietis – 92 gadus vecs. Pēc vecuma grupām: līdz 50 gadu vecumam – 5 vīrieši un 2 sievietes, līdz 60 gadiem – 8 vīrieši un 4 sievietes, līdz 70 gadiem – 20 vīrieši un 8 sievietes, līdz 80 gadiem – 29 vīrieši un 25 sievietes, līdz 90 gadiem – 19 vīrieši un 30 sievietes, pēc 90 gadiem – 1 vīrietis un 15 sievietes.                         

Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā saņemti 697 iesniegumi no fiziskām un juridiskām personām, pēc kuru lūguma izgatavoti un izsniegti dažādi dokumenti, kopskaitā – 681. Iepriekšējo gadu reģistru ierakstos veikti 36 papildinājumi, labojumi, 35 laulības reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu (iepriekšējā gadā – 37 laulības reģistros). Dzimtsarakstu nodaļā noformēta  viena vārda, uzvārda maiņas lieta, 2015. gadā bija noformētas 3 lietas.

Anita Loginova,
Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

Pēdējās izmaiņas: 09.01.2017.