Pansionāta “Preiļi” labdarības pasākumi 2016. gada nogalē

06.01.2017.

Pirms iededz sveci egles zarā,

Dedz svētku liesmu sirdī savā,

Ar piedošanu, sapratni,

Ar mīlestības dzirksteli.

Un tici, tas ir tavā varā

Nest gaismu, kā to sveces dara…

Laimīgs var justies tikai tas cilvēks, kurš kaut uz mirkli ir spējīgs darīt laimīgu kādu citu. Būtu jāteic, ka Preiļu novadā ir daudz laimīgu cilvēku, kuri spēj, grib un var iepriecināt līdzcilvēkus, veltot savu brīvo laiku arī labdarībai.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” iemītniekiem Ziemassvētki tika  ieskandināti jau 15. decembrī, kad pansionātā ciemojās Preiļu novada bērnu un jauniešu popgrupas “Lāsītes” mazās, vidējās un vecākās grupas mākslinieki kopā ar savu vadītāju Dainu Erti. Bērnu grupa bija sagatavojuši koncetprogrammu Ziemassvētku ieskaņās, kurā mazie “Lāsēni” dejoja līdzi savām dziesmiņām. Savukārt jaunieši dziedāja un pavadījumā spēlēja arī uz ģitārām.

19. decembrī pansionāta “Preiļi” iemītnieki kolektīva darbinieku pavadījumā apmeklēja Labdarības organizācijas “Gaišie spārni” vientuļiem pensionāriem organizēto kopīgo pasākumu “Ziemassvētku zvaigznes lai pār visiem mirdz”, kurš notika  Preiļu novada kultūras centrā. Senioriem muzikālos sniegumus veltīja  atraktīvie Preiļu bērnu un jauniešu popgrupas “Lāsītes” mazās, vidējās un vecākās grupas mākslinieki, ciemiņu jauniešu grupa un Salas pamatskolas folkloras kopa “Dzeipureņš”. Labdarības organizācija “Gaišie spārni” un pasākuma sponsori  bija parūpējušies gan par siltiem novēlējumiem visiem sirmgalvjiem, kā arī muzikālo baudījumu un garšīgām dāvanām un cienastiem visiem klātesošajiem.

20. decembrī pansionātā viesojās ciemiņi no Aizkalnes pagasta – sieviešu vokālais ansamblis kopā ar savu māksliniecisko vadītāju Lilitu Livdāni, kā arī ar pagasta centra vadītāju Guntu Uzuleviču. Apsveikumos ciemiņi lasīja skaistu dzeju un arī uzdeva dažādas Ziemassvētku mīklas pansionāta senioriem, kuri ar labpatiku atcerējās un uzminēja tās. Seniori tika iesaistīti kopīgā sadziedāšanā un muzicēšanā – paši varēja izmēģināt ansambļa sitamos instrumentus un piedziedāt līdzi. Aizkalnieši bija sarūpējuši dažādus cienastus visiem pansionāta iemītniekiem, tai skaitā pašceptus pīrāgus, kā arī ābolus un ievārījumu. Savus Aizkalnes pagasta ļaudis ciemiņi apdāvināja vēl atsevišķi ar dažādiem saldumiem.

Pašos Ziemas Saulgriežos 21. decembrī pansionātā “Preiļi” viesojās folkloras kopa “Leiči” kopā ar savu muzikālo vadītāju Romualdu Kairānu, kuri arī dziedāja senlatviešu folkloras dziesmas, kā arī sveica pansionāta iemītniekus  ar savām sarūpētajām dāvaniņām – saldumiem (ievārījumiem, cepumiem, sieriņiem, mandarīniem un konfektēm). Pansionāta klientiem bija iespēja dziedāt kopā ar folkloras kopas dalībniekiem, kā arī Romualds piedāvāja nospēlēt un uzdziedāt kopā dziesmas pēc pasūtījuma. Protams neizpalika bez mūsu jau sen iemīļotajām “Rūžeņa”, “Skaidra volūda”, “Vuolūdzeite” u.c. dziesmām. Ziemas saulgriežu svētkos dziesmai bija īpašs skanējums un milzīgs spēks.

Arī pansionāta “Preiļi” kolektīvs 22. decembrī sveica savus iemītniekus svētkos, kur katram tika pasniegtas konfekšu pakas, kuras bija sarūpētas pateicoties pansionāta sponsoram AS ”SEB” bankai, par ko viņiem īpašs paldies. Meitenes, pārģērbušās dažādos krāšņos tērpos – gan sniegbaltītes, gan čigāniešu –  sveica un apdziedāja katru senioru atsevišķi, kādam arī atsevišķi pazīlējot, kāds būs Jaunais gads. Iemītnieki bija ļoti pārsteigti un priecīgi par tādu jautrību. Kolektīva vārdā iemītniekiem novēlējām labu veselību, saticību, iejūtību, draudzību un labu sadzīvošanu kopā Pansionātā “Preiļi”.

Pašos Ziemassvētkos 25. decembrī pie pansionāta iemītniekiem bija ieradušies Preiļu Romas katoļu draudzes pārstāvji. Notika Ziemassvētku Dievkalpojums, kurā piedalījās gan dekāns J. Stepiņš, gan mācītājs Filips, kurš vadīja Dievkalpojumu. Tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas, izteikti laba novēlējumi sirmgalvjiem un visam pansionāta kolektīvam, un nobeigumā dekāns katram pansionāta iemītniekam pasniedza Ziemassvētku dāvanu – konfekšu paciņu.

Pansionātā pasākumi nav iedomājami arī bez vecākās paaudzes pārstāvju piedalīšanās. 27. decembrī Pansionātā ciemojās Preiļu novada Kultūras centra senioru vokālais ansamblis “Virši” ar savu māksliniecisko vadītāju Karīnu Osi, piedalījās arī  bērni no Preiļu Mūzikas un mākslas skolas skolotājas S. Stepanovas vadībā, kuri spēlēja pavadījumu dziesmām ar vijoli un akordeonu. Tika lasīta dažāda dzeja (J. Eiduka), minētas mīklas, stāstīti atgadījumi no dzīves un dziedātas Ziemassvētku dziesmas, tika pieminēts viens no Latgales kultūras slavenībām – Francis Trasuns, kuram šogad aprit jau 145 gadi. Iemītnieki tika cienāti ar saldumiem – konfektēm, cepumiem.

Pasākumā piedalījās arī 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, kurš novēlēja mūsu sirmgalvjiem būt stipriem, izturīgiem, sargāt savu veselību, saprasties ar līdzcilvēkiem un darba kolektīvu, lai draudzīgi varētu sadzīvot šajā kopīgajā mājā – pansionātā “Preiļi”. Saeimas deputāts A. Adamovičs pansionāta iemītniekus pārsteidza ar savu personīgo dāvinājumu, uzdāvinot pansionātam “Preiļi” muzikālo centru, piebilstot ka tieši šī dāvana ir atbilstoša un īpaši noderīga pansionātā notiekošajām aktivitātēm – kultūras un atpūtas pasākumiem. Pansionāta kolektīvs ir ļoti pateicīgs cien. Aldim Adamovičam par iejūtību, sapratni un atbalstu senioriem.

Pansionātu “Preiļi” 28. decembrī apmeklēja ar savu muzikālo  sniegumu biedrības “Mūsmājas” pārstāves un senioru deju kopa “Brūklenājs”, kuras nodejoja Ziemassvētku dejas un iesaistīja arī pansionāta seniorus. Ciemiņi E. Aksjonovas vadībā kārtējo reizi priecēja mūs visus ar savu nerimstošo enerģiju un pozitīvo dzīves uztveri, kas ļoti pozitīvi iespaido arī mūsu pansionāta seniorus. Koncerta noslēgumā katram pansionāta iemītniekam bija sagatavotas atsevišķi mazas dāvaniņas ar kādu našķīti. Par mīklu minēšanu arī katram senioram tika dāvāti saldumi un augļi. Dāmas uzsvēra un novēlēja, lai atnākošajā Ugunīgā  Gaiļa  gadā visiem senioriem būtu spēks un izturība.

Pansionāta iemītnieki ir ļoti pateicīgi arī Kristīnei un Kitijai no Pelēčiem par sirsnīgajiem apsveikumiem!

Aizejošā gada nogalē 30. decembrī pansionāta kolektīvs sveica savus pansionāta seniorus, kur katram iemītniekam tika novēlēts sirsnīgs, draudzīgs un veselīgs Jaunais 2017. gads.

Ir patiess prieks par visiem ciemiņiem, kuri ierodas pansionātā “Preiļi” ar savu labestīgo un dzīvespriecīgo noskaņojumu, ka piedalās organizētajos pasākumos un sniedz savus mākslinieciskos veltījumus mūsu senioriem.

Esiet vienmēr laipni gaidīti pie mums !

Lai Jaunā gada vēsmas ienes mieru katra sirdī un mājās, dāvājot veiksmi,

izdošanos un daudz gaišu notikumu Jaunajā 2017. gadā!

Laimīgu Jauno Sarkanā Gaiļa gadu!

Pansionāta „Preiļi” iemītnieku un kolektīva vārdā –
sociālā darbiniece Janīna Sparāne un vadītāja Inga Vilcāne

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.